Αν δεν σας αρέσει το μενού των Windows Vista shutdown, είστε πιθανώς στην πλειοψηφία. Μια εναλλακτική λύση είναι να δημιουργήσετε συντομεύσεις που θα σας αφήσουν να κλείσετε, ή να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας χωρίς να χρειάζεται αυτό το ηλίθιο αναδυόμενο μενού.

Φυσικά, τα Windows 7 κάνουν το μενού τερματισμού πολύ καλύτερο, αλλά αν θέλετε μια συντόμευση αλλού ή να εκχωρήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης, αυτό θα σας βοηθήσει.

Αυτή η συμβουλή δεν είναι κάτι νέο, και πιθανώς πολύ παλιό.

Πρώτα κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε New και στη συνέχεια συντόμευση.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	image.png 
Εμφανίσεις:	772 
Μέγεθος:	16.8 KB 
ID:	25575

Στο πλαίσιο συντόμευση, θα πρέπει να εισάγετε την σωστή εντολή που αναφέρονται παρακάτω.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	image1.png 
Εμφανίσεις:	773 
Μέγεθος:	12.4 KB 
ID:	25574

Κλείσιμο του Υπολογιστή - Shutdown Computer

Κώδικας:
Shutdown.exe -s -t 00
Επανεκκίνηση του υπολογιστή - Restart Computer

Κώδικας:
Shutdown.exe -r -t 00
Κλείσιμο Workstation - Lock Workstation

Κώδικας:
Rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation
Αδρανοποίηση του υπολογιστή - Hibernate Computer

Κώδικας:
rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState
Κοιμήστε τον Υπολογιστή - Sleep Computer

Κώδικας:
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
Όταν κάνετε κλικ στο επόμενο στο παραπάνω παράθυρο, θα σας ζητηθεί να ονομάσετε τη συντόμευση. Μάλλον καλύτερα να το ονομάσετε, σύμφωνα με τη σωστή λειτουργία.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	image2.png 
Εμφανίσεις:	713 
Μέγεθος:	8.1 KB 
ID:	25573

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, θα πρέπει να έχετε τώρα ένα νέο εικονίδιο που μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ και αμέσως θα κλείσετε, επανεκκίνησετε, ή να κλειδώσετε τον υπολογιστή σας.

Αλλαγή εικονιδίου συντόμευσης

Το προεπιλεγμένο εικονίδιο είναι πραγματικά άσχημο, και αν θέλετε να έχετε ξεχωριστές συντομεύσεις για κάθε λειτουργία μπορεί να θέλετε να αλλάξετε το εικονίδιο. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε ιδιότητες.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	image3.png 
Εμφανίσεις:	755 
Μέγεθος:	34.9 KB 
ID:	25572

Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή εικονιδίου, και στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε από τα διαθέσιμα εικονίδια του συστήματος, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αναζήτηση για να επιλέξετε ένα εικονίδιο που κατεβάσατε από το διαδίκτυο.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	image4.png 
Εμφανίσεις:	784 
Μέγεθος:	57.5 KB 
ID:	25571

Σημείωση
Μπορείτε να τα μεταφέρετε στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης σας, αν προτιμάτε να τα έχετε εκεί.


Και έτσι τελειώνει το παραμύθι των εικονιδίων τερματισμού

howtogeek.com