Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	moto.jpg 
Εμφανίσεις:	278 
Μέγεθος:	17.4 KB 
ID:	24666

Στοιχεία όπως η σταθερότητα και σε αντιστοιχία, η ευελιξία της μοτοσικλέτας, ορίζονται από τρία μεγέθη που συνθέτουν τη λεγόμενη γεωμετρία της μοτοσικλέτας.

Αν, για παράδειγμα, θέλεις ένα πλαίσιο άκαμπτο, τότε επιλέγεις χοντρές δοκούς με αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Η διατομή των δοκών και η απόσταση μεταξύ τους χαρακτηρίζουν την αντοχή του πλαισίου σε κάμψη.

Με τον ίδιο τρόπο, η σταθερότητα και σε αντιστοιχία, η ευελιξία της μοτοσικλέτας, ορίζονται από τρία μεγέθη που συνθέτουν τη λεγόμενη γεωμετρία της μοτοσικλέτας. Αυτά είναι το μεταξόνιο, το ίχνος και η γωνία κάστερ. Όταν, λοιπόν, σχεδιάζεται μια μοτοσικλέτα, πρέπει να είναι σταθερή και ταυτόχρονα ευέλικτη.

Όμως, η μία ιδιότητα αντικρούει την άλλη και ως εκ τούτου, οι σχεδιαστές αναζητούν την καλύτερη φόρμουλα, ανάλογα και με το χαρακτήρα που επιθυμούν να έχει η μοτοσικλέτα. Έτσι, μια μοτοσικλέτα που είναι γενικά σχεδιασμένη για σταθερότητα λέμε ότι έχει "αργή" γεωμετρία (γιατί αργεί να αλλάξει κατεύθυνση), ενώ μια μοτοσικλέτα πιο ευέλικτη λέμε ότι έχει "γρήγορη γεωμετρία (γιατί αλλάζει γρήγορα κατεύθυνση).

Αν θέλαμε να δώσουμε έναν χοντρικό μπούσουλα συσχέτισης, θα λέγαμε ότι οι μεγάλες τιμές των τριών μεγεθών (αλλά και των διαμέτρων των τροχών) δίνουν αργή γεωμετρία και το αντίθετο. Και τα τρία μεγέθη επιδρούν με παραπλήσιο τρόπο στη δυναμική της μοτοσικλέτας.

Όλα, όμως, εξαρτώνται από τις ροπές, όπως θα δούμε και παρακάτω. Η γωνία κάστερ είναι η γωνία που σχηματίζει ο άξονας περιστροφής του τιμονιού (λαιμός) με την κατακόρυφο. Μια χοντρική εικόνα της κάστερ είναι η κλίση του πιρουνιού σε σχέση με τη νοητή κατακόρυφο, όταν κοιτάμε τη μοτοσικλέτα από το πλάι.

Η κάστερ από μόνη της, δεν παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο στη γεωμετρία της μοτοσικλέτας και η βασική της συνεισφορά είναι η δημιουργία του ίχνους. Μεγάλη γωνία κάστερ δίνει μεγάλο ίχνος και το αντίστροφο.

Το ίχνος ή τρέιλ (trail), είναι η οριζόντια απόσταση του σημείου που τέμνει ο άξονας του λαιμού το έδαφος, από το σημείο που εφάπτεται ο τροχός σε αυτό. Κάθε φορά που ο εμπρόσθιος τροχός εκτρέπεται από την ευθεία, εμφανίζεται μια ροπή που τείνει να τον επαναφέρει.

Όσο μεγαλύτερο είναι το ίχνος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ροπή επαναφοράς. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο επιδρά και το μεταξόνιο στη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας. Όπως ο εμπρόσθιος τροχός έχει ίχνος, έτσι έχει και ο πίσω, φυσικά πολύ μεγαλύτερο.

Κι εδώ πρόκειται για την απόσταση του σημείου που τέμνει ο άξονας του λαιμού από το έδαφος, από το σημείο επαφής του πίσω τροχού με το οδόστρωμα. Κατά ανάλογο τρόπο, όσο μεγαλύτερο είναι και αυτό το ίχνος, τόσο πιο σταθερή και λιγότερο ευέλικτη είναι η μοτοσικλέτα.

Το μεταξόνιο είναι απλώς μια ένδειξη του πίσω τροχού, επειδή είναι ευκολότερο να μετρηθεί. Το μεταξόνιο είναι η απόσταση των αξόνων των δύο τροχών και είναι ίσο με το ίχνος του πίσω τροχού, μείον το ίχνος του εμπρός.

Όπως και να ?χει, πάντως, τρεις "σωστές" τιμές γεωμετρίας δεν εξασφαλίζουν καλή οδική συμπεριφορά - πρόκειται για τιμές ενδεικτικές για τον σχεδιασμό τους.

Στην ευελιξία μιας μοτοσικλέτας παίζουν ρόλο κι άλλοι παράγοντες, όπως η κατανομή του βάρους, η μάζα των τροχών, το ύψος του κέντρου βάρους, το σχήμα των ελαστικών και η λειτουργία των αναρτήσεων.

Πηγή:www.mototriti.gr