Κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο η πόλη Lahr της Γερμανίας γεμίζει χρώματα από τα χιλιάδες χρυσάνθεμα που την κοσμούν εξαιτίας του σχετικού φεστιβάλ που διοργανλωνεται εκεί.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	1.jpg 
Εμφανίσεις:	221 
Μέγεθος:	67.7 KB 
ID:	23999Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	14.jpg 
Εμφανίσεις:	191 
Μέγεθος:	68.9 KB 
ID:	24012Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	15.jpg 
Εμφανίσεις:	190 
Μέγεθος:	58.2 KB 
ID:	24013Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	16.jpg 
Εμφανίσεις:	194 
Μέγεθος:	57.0 KB 
ID:	24014Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	17.jpg 
Εμφανίσεις:	205 
Μέγεθος:	79.5 KB 
ID:	24015Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	18.jpg 
Εμφανίσεις:	213 
Μέγεθος:	72.3 KB 
ID:	24016Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	19.jpg 
Εμφανίσεις:	187 
Μέγεθος:	61.6 KB 
ID:	24017Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	20.jpg 
Εμφανίσεις:	208 
Μέγεθος:	72.0 KB 
ID:	24018Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	21.jpg 
Εμφανίσεις:	205 
Μέγεθος:	78.7 KB 
ID:	24019Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	22.jpg 
Εμφανίσεις:	226 
Μέγεθος:	71.9 KB 
ID:	24020Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	23.jpg 
Εμφανίσεις:	191 
Μέγεθος:	57.6 KB 
ID:	24021Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	13.jpg 
Εμφανίσεις:	201 
Μέγεθος:	64.1 KB 
ID:	24011Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	12.jpg 
Εμφανίσεις:	198 
Μέγεθος:	70.7 KB 
ID:	24010Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	2.jpg 
Εμφανίσεις:	192 
Μέγεθος:	67.4 KB 
ID:	24000Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	3.jpg 
Εμφανίσεις:	199 
Μέγεθος:	57.1 KB 
ID:	24001Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	4.jpg 
Εμφανίσεις:	195 
Μέγεθος:	68.7 KB 
ID:	24002Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5.jpg 
Εμφανίσεις:	208 
Μέγεθος:	69.9 KB 
ID:	24003Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	6.jpg 
Εμφανίσεις:	211 
Μέγεθος:	56.2 KB 
ID:	24004Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	7.jpg 
Εμφανίσεις:	211 
Μέγεθος:	81.1 KB 
ID:	24005Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	8.jpg 
Εμφανίσεις:	210 
Μέγεθος:	68.0 KB 
ID:	24006Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	9.jpg 
Εμφανίσεις:	194 
Μέγεθος:	75.7 KB 
ID:	24007Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	10.jpg 
Εμφανίσεις:	208 
Μέγεθος:	82.6 KB 
ID:	24008Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	11.jpg 
Εμφανίσεις:	197 
Μέγεθος:	48.1 KB 
ID:	24009Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	24.jpg 
Εμφανίσεις:	206 
Μέγεθος:	76.2 KB 
ID:	24022