Αν έχετε συνδέσει τηλεοπτικό σήμα στον υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό για να παρακολουθείτε τις λίστες τηλεοπτικών προγραμμάτων στο Windows Media Center. Ο Οδηγός είναι χρήσιμος για τον προγραμματισμό προγραμμάτων που θέλετε να εγγράψετε, ή για απλή περιήγηση στα κανάλια για να δείτε τι υπάρχει στην τηλεόραση.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	media_center.jpg 
Εμφανίσεις:	220 
Μέγεθος:	64.7 KB 
ID:	23118
Μπορείτε να περιηγηθείτε στον Οδηγό κατά ένα χρονικό διάστημα κάθε φορά, μπορείτε να μεταβείτε σε επόμενες ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες, για να βλέπετε τι υπάρχει στην τηλεόραση.


Προτού χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό, θα χρειαστείτε τρία πράγματα:


 • Μια σύνδεση στο Internet. Ο Οδηγός ενημερώνεται με αυτόματη λήψη πληροφοριών από το Internet. • Έναν συμβατό δέκτη τηλεόρασης. Για να αναπαραγάγετε ή να εγγράψετε ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα στο Media Center, απαιτείται ένας αναλογικός ή ψηφιακός δέκτης τηλεόρασης. Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει δέκτη τηλεόρασης, ενδεχομένως να μπορείτε να προσθέσετε έναν. • Τηλεοπτικό σήμα. Για να έχετε δυνατότητα πρόσβασης στον Οδηγό, πρέπει να ρυθμίσετε το τηλεοπτικό σήμα στο Media Center. Η πραγματοποίηση των βασικών ρυθμίσεων για τις λίστες του Οδηγού γίνεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.Για περιήγηση στον Οδηγό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποντίκι και πληκτρολόγιο για να περιηγηθείτε στον Οδηγό, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του Media Center. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, απαιτούνται ένα προαιρετικό τηλεχειριστήριο Media Center και ένας δέκτης.

Για
Χρήση ποντικιού και πληκτρολογίου
Χρήση του τηλεχειριστηρίου του Media Center
Άνοιγμα του Οδηγού Στην οθόνη έναρξης του Windows Media Center, κάντε κύλιση στην επιλογή TV και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός. Πιέστε το κουμπί του Οδηγού (GUIDE).
Μετάβαση απευθείας σε ένα συγκεκριμένο κανάλι του Οδηγού Πληκτρολογήστε τον αριθμό του καναλιού. Πιέστε τα αριθμημένα κουμπιά για να σχηματίσετε τον αριθμό του καναλιού.
Κύλιση στο επόμενο ή προηγούμενο χρονικό διάστημα Κάντε κλικ στο κουμπί του δεξιού ή του αριστερού βέλους. Πιέστε το κουμπί του δεξιού ή του αριστερού βέλους.
Μετακίνηση μεταξύ χρονικών διαστημάτων με γρήγορη ταχύτητα Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί του δεξιού ή του αριστερού βέλους. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του δεξιού ή του αριστερού βέλους.
Μετακίνηση μεταξύ των τηλεοπτικών καναλιών, κατά ένα κανάλι κάθε φορά Κάντε κλικ στο κουμπί του επάνω ή του κάτω βέλους. Πιέστε το κουμπί του επάνω ή του κάτω βέλους.
Μετακίνηση μεταξύ των τηλεοπτικών καναλιών με γρήγορη ταχύτητα Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί του επάνω ή του κάτω βέλους. Πιέστε το κουμπί CH/PG+ ή CH/PG-.
Φιλτράρισμα των περιεχομένων του Οδηγού κατά κατηγορία Κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγορίες (στα αριστερά του Οδηγού) και, έπειτα, κάντε κλικ σε μια κατηγορία. Μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε κατηγορία για να δείτε μια προεπισκόπηση. Για να δείτε τον Οδηγό χωρίς να εφαρμόσετε κάποιο φίλτρο, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα. (Σε ορισμένες περιοχές, δεν είναι δυνατό το φιλτράρισμα των περιεχομένων του Οδηγού.) Από το τρέχον χρονικό διάστημα, πιέστε δύο φορές το κουμπί με το αριστερό βέλος για να ανοίξει το μενού Κατηγορίες. Πιέστε το κουμπί με το επάνω ή το κάτω βέλος για να επιλέξετε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, πιέστε ΟΚ για να φιλτράρετε τα περιεχόμενα του Οδηγού σύμφωνα με αυτή την κατηγορία. (Ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα "Για να δημιουργήσετε μια κατηγορία μόνο με τα αγαπημένα σας κανάλια" για να μάθετε πώς να δημιουργήσετε τις δικές σας κατηγορίες, ή Αγαπημένοι κατάλογοι.)
Εμφάνιση πληροφοριών προγράμματος Κάντε δεξιό κλικ σε ένα πρόγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Λεπτομέρειες προγράμματος. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, πιέστε το κουμπί MORE, επιλέξτε Λεπτομέρειες προγράμματος και πατήστε το κουμπί OK.
Επιλογή προγράμματος για παρακολούθηση Κάντε κλικ σε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται αυτή τη στιγμή. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται αυτή τη στιγμή και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί OK.
Εγγραφή προγράμματος μέσα από τον Οδηγό Κάντε δεξιό κλικ σε ένα πρόγραμμα και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή ή Εγγραφή σειράς. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί RECORD. Για να εγγράψετε τη σειρά, πιέστε πάλι το κουμπί RECORD.


Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον Οδηγό ή λήψη των πιο πρόσφατων λιστών καταχωρήσεων

Ίσως θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων των καταχωρήσεων του Οδηγού. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να προσθέσετε κανάλια στον Οδηγό με μη αυτόματο τρόπο τα οποία ανιχνεύτηκαν όταν ρυθμίσατε το σήμα.


 • Στην οθόνη έναρξης του Windows Media Center, κάντε κύλιση στην επιλογή Εργασίες, στην επιλογή Ρυθμίσεις, στην επιλογή TV, στην επιλογή Οδηγός και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω: • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για υπάρχοντα κανάλια στον Οδηγό, ή για να απενεργοποιήσετε επιπλέον κανάλια τα οποία δεν λαμβάνετε από το δέκτη τηλεόρασης, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία καναλιών και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες. • Για να προσθέσετε ένα κανάλι με μη αυτόματο τρόπο το οποίο δεν εμφανίζεται στον Οδηγό, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη καναλιών που λείπουν και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες. • Για να αλλάξετε μερικές βασικές ρυθμίσεις στον τρόπο εμφάνισης των καταχωρήσεων του Οδηγού, όπως η ταξινόμηση καναλιών κατά όνομα παρά κατά αριθμό ή η εφαρμογή έγχρωμων φόντων βάσει κατηγορίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές σελίδας οδηγού και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες. • Για μη αυτόματη λήψη των πιο πρόσφατων καταχωρήσεων του Οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη των τελευταίων καταχωρήσεων του Οδηγού. (Συνήθως, το Media Center το κάνει αυτόματα.) • Για να προβάλετε τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις καταχωρήσεις του Οδηγού, όπως τον τύπο του τηλεοπτικού σήματος με το οποίο σχετίζονται, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρήσεις του Οδηγού.Σημείωση

 • Μερικές υπηρεσίες παροχής τηλεόρασης προσφέρουν κανάλια τα οποία δεν περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή εμφάνιση στον Οδηγό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε αυτά τα κανάλια ακόμα και αν το Media Center δεν μπορεί να εμφανίσει τις πληροφορίες στον Οδηγό με μη αυτόματο τρόπο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κανάλια στο Media Center, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για μη αυτόματη προσθήκη των καναλιών που λείπουν. • Το Media Center θα λάβει αυτόματα τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις σε μια συγκεκριμένη ώρα κάθε ημέρα, αλλά αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξουν. Στην οθόνη έναρξης του Windows Media Center, κάντε κύλιση στην επιλογή Εργασίες, επιλέξτε Ρυθμίσεις, Γενικά και, έπειτα, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές αυτόματης λήψης. • Αν παρουσιαστεί ένα σφάλμα κατά τη λήψη των πληροφοριών του Οδηγού, μπορεί να συμβαίνει επειδή ο διακομιστής του Οδηγού βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, η σύνδεση Internet δεν ήταν επιτυχής, ή λόγω διαφόρων άλλων αιτιών. Για λεπτομέρειες, ανοίξτε την "Προβολή συμβάντων στα Windows" και, στη συνέχεια, στην ενότητα Αρχεία καταγραφής εφαρμογών και υπηρεσιών, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής του Media Center. • Εάν ο Οδηγός εμφανιστεί άδειος και η μη αυτόματη λήψη των τελευταίων καταχωρήσεων του Οδηγού δεν φαίνεται να λειτουργεί, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά το τηλεοπτικό σας σήμα.
Για να δημιουργήσετε μια κατηγορία μόνο με τα αγαπημένα σας κανάλια

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες ?ονομάζονται "Αγαπημένοι κατάλογοι"? και, στη συνέχεια, φιλτράρετε γρήγορα τον Οδηγό για να δείτε μόνο τα κανάλια που θέλετε.

1. Στην οθόνη έναρξης του Windows Media Center, κάντε κύλιση στην επιλογή Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή TV, στην επιλογή Οδηγός και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αγαπημένων καταλόγων.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα κατηγορία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα αγαπημένα σας κανάλια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.


Όταν επιστρέψετε στον Οδηγό, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή κατηγοριών στα αριστερά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη κατηγορία για να εμφανιστούν μόνο τα αγαπημένα σας κανάλια.


microsoft.com