Εάν είστε διαχειριστής του συστήματος Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να έχετε πρόσβαση στα Administrative Tools (Εργαλεία διαχείρισης) πιο γρήγορα, προσθέτοντάς τα στο μενού Start (Έναρξη).

Συνήθως θα χρειαστεί να περιηγηθείτε στον Πίνακα Ελέγχου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Administrative Tools (Εργαλεία διαχείρισης). Αυτό μπορεί να είναι χρονοβόρο και ενοχλητικό για τους διαχειριστές.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	1admin.png 
Εμφανίσεις:	2032 
Μέγεθος:	75.5 KB 
ID:	22291


Προσθήκη Administrative Tools στο μενού Έναρξη

Πρώτα κάντε δεξί κλικ στο μενού Start (Έναρξη) και επιλέξτε Properties (ιδιότητες).

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	2admin.png 
Εμφανίσεις:	1546 
Μέγεθος:	22.0 KB 
ID:	22292

Στο μενού Properties (Ιδιότητες) στην καρτελα Start Menu κάντε κλικ στο κουμπί Customize (Προσαρμογή).

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	3admin.png 
Εμφανίσεις:	1625 
Μέγεθος:	31.5 KB 
ID:	22293

Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε στο μενού Display on the All Programs menu and the Start menu.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	4admin.png 
Εμφανίσεις:	1620 
Μέγεθος:	39.1 KB 
ID:	22294

Κάντε κλικ στο OK για να αποδεχτείτε τις αλλαγές και κλείστε τα υπόλοιπα παράθυρα. Τώρα, όταν κάνετε κλικ στο μενού Start (Έναρξη), θα δείτε τα Administrative Tools (Εργαλεία διαχείρισης) μπορείτε να επιλέξετε τις διάφορες ρυθμίσεις και λειτουργίες που περιέχονται εκεί.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5admin.png 
Εμφανίσεις:	1641 
Μέγεθος:	92.0 KB 
ID:	22295

Αν θέλετε να θέσετε μια συντόμευση απο τα Administrative Tools (Εργαλεία διαχείρισης) στην επιφάνεια εργασίας μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε ένα Εργαλείο που μόλις προσθέσαμε στο μενού Start (Έναρξη) και σύρετε το στην επιφάνεια εργασίας, ή ανοίξετε τον Πίνακα Ελέγχου και κάντε το ίδιο πράγμα.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	8admin.jpg 
Εμφανίσεις:	1566 
Μέγεθος:	42.3 KB 
ID:	22296

Αυτές οι απλές συμβουλες θα σας επιτρέψουν την χύτερη πρόσβαση στα Administrative Tools (Εργαλεία διαχείρισης).