Ονομασία:  thumb_Defaults.png
Εμφανίσεις: 484
Μέγεθος:  14.6 KB

Το πρόβλημα

Έστω ότι ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια σας στο Windows Media Player και είστε ικανοποιημένοι. Αποφασίζετε όμως να εγκαταστήσετε το iTunes γιατί μόλις αγοράσετε ένα iPhone. Μετά την εγκατάσταση, ανακαλύψατε ότι τα εικονίδια των μουσικών κομματιών έχουν αλλάξει και ανοίγουν πια με το iTunes και όχι με το WMP.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	sshot20091028014219.png 
Εμφανίσεις:	759 
Μέγεθος:	23.2 KB 
ID:	21538

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης του iTunes μπορεί να αντιληφθήκατε ότι εγκαθίσταται το ίδιο ως ο προεπιλεγμένος player εκτός αν δεν κάνετε check την συγκεκριμένη επιλογή. Η κατάσταση αυτή μπορεί να συμβαίνει συχνά εάν έχετε πολλά διαφορετικά προγράμματα και πολλούς τύπους αρχείων. Χρησιμοποιήστε την δυνατότητα να ορίσετε τα προεπιλεγμένα προγράμματα των Windows 7 και Vista και να αποκτήσετε τον έλεγχο.


Ρύθμιση προεπιλεγμένων προγραμμάτων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προεπιλεγμένα προγράμματα, κάντε κλικ στην έναρξη και κάντε κλικ στο κουμπί προεπιλεγμένα προγράμματα.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	sshot20091028004901.png 
Εμφανίσεις:	669 
Μέγεθος:	71.1 KB 
ID:	21539

Κάντε κλικ Ρύθμιση προεπιλεγμένων προγραμμάτων.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	3def.png 
Εμφανίσεις:	647 
Μέγεθος:	14.7 KB 
ID:	21540

Μεταβείτε μέσω κάθε προγράμματος και αποφασίστε αν θέλετε να το ορίσετε ως προεπιλογή για το άνοιγμα όλων αρχείων που υποστηρίζει.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	2def.png 
Εμφανίσεις:	673 
Μέγεθος:	57.1 KB 
ID:	21541

Ή μπορείτε να επιλέξετε ποιους τύπους αρχείων να συσχετίσετε με κάθε πρόγραμμα. Όπως σε αυτό το παράδειγμα επιλέγουμε το Foobar2000 ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα για ορισμένους μόνο τύπους αρχείων ήχου ενώ το VLC και το WMP ανοίγουν άλλους.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	4def.png 
Εμφανίσεις:	692 
Μέγεθος:	49.9 KB 
ID:	21542

Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε και να συσχετίσετε τύπους αρχείων με τα διάφορα προγράμματα, όπως σε αυτό το παράδειγμα το VLC ανοίγει αρχεία WMV και θέλετε να το αλλάξετε σε Windows Media Player. Μπορείτε να επισημάνετε τον τύπο αρχείου και κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή προγράμματος ή απλά διπλό κλικ σε αυτό.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5def.png 
Εμφανίσεις:	668 
Μέγεθος:	49.8 KB 
ID:	21543

Παρατηρήστε ότι το πλαίσιο χρήση ως επιλεγμένο πρόγραμμα για το άνοιγμα αυτού του είδους αρχείων έχει γίνει check και απενεργοποιείστε το επειδή θα οριστεί ως προεπιλεγμένα προγράμματα και θα ανοίγετε πάντα μ? αυτό.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	6.png 
Εμφανίσεις:	636 
Μέγεθος:	40.5 KB 
ID:	21544

Εάν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα αρχείο και μεταβείτε στο άνοιγμα με?.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	.png 
Εμφανίσεις:	629 
Μέγεθος:	21.0 KB 
ID:	21545

Το πλαίσιο δεν είναι γκριζαρισμένος και μπορείτε να αποφασίσετε εάν αυτός ο τύπος του αρχείου θα ανοίγει πάντα με αυτό το πρόγραμμα ή όχι.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	.png 
Εμφανίσεις:	640 
Μέγεθος:	29.0 KB 
ID:	21546

Στην Ρύθμισή προεπιλεγμένων προγραμμάτων μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Αυτόματης αναπαραγωγής (Autoplay) για κάθε συσκευή που εισάγετε στο σύστημα όπως ένας σκληρός δίσκος. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τα DVDs να ανοίγουν πάντα στο Media Player και μουσικά CDs, να σας ζητείται κάθε φορά να επιλέξετε εσείς το πρόγραμμα εκκίνησης. Μπορείτε επίσης και να απενεργοποιήσετε από την αυτόματη αναπαραγωγή για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συσκευές.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	10def.png 
Εμφανίσεις:	646 
Μέγεθος:	45.4 KB 
ID:	21547

Αν έχετε ορίσει να σας ζητείται πάντα τι πρόγραμμα να γίνει η εκκίνηση του DVD ?Η αυτόματη αναπαραγωγή ανοίγει και μπορείτε να επιλέξετε να το ανοίξετε με ό, τι επιθυμείτε. Μπορείτε να έχετε επίσης πρόσβαση στην παραπάνω ρύθμιση κάνοντας κλικ στο κουμπί Προβολή περισσότερων επίλογων της αυτόματης αναπαραγωγής στον πίνακα ελέγχου.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	9def.png 
Εμφανίσεις:	625 
Μέγεθος:	26.4 KB 
ID:	21548

greek-technews.blogspot.com