Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5191-500-375.jpg 
Εμφανίσεις:	228 
Μέγεθος:	9.6 KB 
ID:	19352

Μέτα θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των Windows XP, περιμένετε όσο διαρκεί.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5192-500-375.jpg 
Εμφανίσεις:	455 
Μέγεθος:	24.4 KB 
ID:	19353

Περιμένετε?

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5194-500-375 (1).jpg 
Εμφανίσεις:	390 
Μέγεθος:	33.4 KB 
ID:	19354

9. Πατήστε Details και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε ελληνικά.

10. Μετά πατήστε Next .

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5194-500-375 (1).jpg 
Εμφανίσεις:	390 
Μέγεθος:	33.4 KB 
ID:	19354

11. Βάλτε το όνομά σας και πατήστε Next .

Σημείωση
Αν η έκδοση των Windows XP που έχετε είναι με SP3 θα χρειαστεί να βάλετε και τον κωδικό του προϊόντος (product key) σε αυτό το βήμα.


Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5196-500-375.jpg 
Εμφανίσεις:	407 
Μέγεθος:	23.6 KB 
ID:	19355

12. Βάλτε το κωδικό του προϊόντος (product key) και πατήστε Next .

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5197-500-375.jpg 
Εμφανίσεις:	382 
Μέγεθος:	30.3 KB 
ID:	19356

14. Βάλτε το όνομα του PC και πατήστε Next .

Σημείωση
Το όνομα του PC θα φαίνεται στο δίκτυο.


Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5198-500-375.jpg 
Εμφανίσεις:	365 
Μέγεθος:	26.8 KB 
ID:	19357

15. Επιλέξτε στο Time Zone Athens GMT +2 και πατήστε Next .

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5200-500-375.jpg 
Εμφανίσεις:	381 
Μέγεθος:	26.3 KB 
ID:	19358

16. Επιλέξτε Typical Settings και πατήστε Next .

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	5201-500-375.jpg 
Εμφανίσεις:	370 
Μέγεθος:	29.2 KB 
ID:	19359

17. Επιλέξτε No, this computer is not on a network, or is on a network without a domain... και πατήστε Next .

Πληροφορία
Άμα το PC που κάνετε εγκατάσταση είναι σε δίκτυο με domain επιλέξτε «yes, make this comp?.» και γράψτε το όνομα του domain


Αφού ολοκληρωθεί το Setup θα γίνει η τελευταία επανεκκίνηση.

Συμβουλή
Μετά την επανεκκίνηση θα σας ξαναβγάλει πάλι το «Press any key to boot from CD» από το βήμα 1. Μην πατήσετε τίποτα.


Μέρος 1