Ονομασία:  php_article_img.jpg
Εμφανίσεις: 235
Μέγεθος:  5.4 KB

Σε αυτό το βοήθημα συνεχίζουμε από το προηγούμενο με τις HTML φόρμες και θα δούμε πως λαμβάνει η PHP τα δεδομένα.

Θα χρειαστείτε τα αρχεία από το πρώτο μέρος τα οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε από αυτόν τον σύνδεσμο ή μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος και να δημιουργήσετε την HTML φόρμα από την αρχή.
tutorials.computerman.gr