Ονομασία:  windows.jpg
Εμφανίσεις: 139
Μέγεθος:  2.1 KB

Ο οδηγός αυτός είναι εφαρμόσιμος σε όσους κατέχουν Windows Vista/7

Νομίζω πως σε όλους έχει συμβεί να θέλουμε να τρέξουμε ένα πρόγραμμα ή να διαγράψουμε ένα αρχείο και τα Windows να μας λένε πως δεν έχουμε δικαιώματα διαχειριστή. Παρόλο που το account type είναι administrator όντως δεν έχουμε πλήρη δικαιώματα στο λειτουργικό.
Η Microsoft επιθυμώντας να αποτρέψει πιθανή διαγραφή αρχείων των Windows από τους χρήστες αλλά και για καλύτερη προστασία από ιούς έκρυψε τον αληθινό administrator του υπολογιστή.
Σε αυτόν τον οδηγό θα σας δείξω δύο τρόπους για να αποκτήσετε πλήρη δικαιώματα στον υπολογιστή σας και να απαλλαχτείτε από το UAC.


Πρώτος Τρόπος <<Δια μέσoυ Της Γραμμής Εντολών>>

Αυτός ο τρόπος είναι εφαρμόσιμος σε όλες τις εκδόσεις Windows Vista/7.

Πηγαίνουμε στο μενού έναρξη και γράφουμε στην αναζήτηση cmd, κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε run as Administrator
Έπειτα γράφουμε την εντολή:
net user administrator /active:yes

Ονομασία:  user.jpg
Εμφανίσεις: 175
Μέγεθος:  13.1 KB


Για να απενεργοποιήσουμε το account γράφουμε αντίστοιχα την εντολή:
net user administrator /active:no

Ονομασία:  user1.jpg
Εμφανίσεις: 165
Μέγεθος:  12.4 KBΔεύτερος Τρόπος <<Διαμέσω Του secpol.msc>>

Αυτός ο τρόπος είναι διαθέσιμος σε κατόχους των Windows Vista/7 Business, Ultimate/Professinal, Ultimate.

Πηγαίνουμε στο μενού έναρξη και στην αναζήτηση γράφουμε secpol.msc

Συμαντικό
Μην ξεχάσετε την κατάληξη msc γιατί ειδάλως δεν εμφανίζεται το εικονίδιο) και τρέχουμε την εφαρμογή.


Στο δενδροδιάγραμμα πατάμε Local Policies και μετά Security Options.
Έπειτα επιλέγουμε το στοιχείο Administrator Account Status.

Ονομασία:  user2.jpg
Εμφανίσεις: 177
Μέγεθος:  21.7 KB


Ακολούθως κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Properties.
Καταληκτικά επιλέγουμε Enabled και πατάμε OK.

Για να απενεργοποιήσουμε το account επιλέγουμε Disabled.

thelab.gr