Ονομασία:  win.jpg
Εμφανίσεις: 388
Μέγεθος:  9.8 KB

Για να κρύψει ένα λογαριασμό χρήστη (που σημαίνει επίσης να δημιουργήσει ένα κρυφό user account) στα Windows XP, Vista ή Windows 7, απλά πηγαίνετε στον Πίνακα Ελέγχου ενότητα χρήστη και να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο χρήστη ως συνήθως (Control Panel -> Λογαριασμοί χρηστών και Οικογενειακή ασφάλεια -> Λογαριασμοί χρήστη στα Windows 7 και Windows Vista). Εάν έχετε ήδη έναν υπάρχοντα χρήστη που θέλει να γίνει κρυφό, αόρατο ή εξαφανίστηκε από την οθόνη υποδοχής, τότε πάμε κατευθείαν στο παρακάτω οδηγό.

1. Εκτελέστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Regedit.exe).

2. Μεταβείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

Ονομασία:  userlist.jpg
Εμφανίσεις: 476
Μέγεθος:  12.7 KB

Σημείωση
2. Αν το SpecialAccounts η το userlist δεν βρεθεί, δημιουργήστε νέο κλειδί (sub-key) και όνομάστετο αναλόγως.
.

3. Επιλέξτε Λίστα Μελών, (UserList) και στο δεξιό τμήμα παραθύρου, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κενό χώρο και επιλέξτε Νέο -> DWORD (32-bit) Value. (New -> DWORD (32-bit) Value.)

4. Ονομάστε το νέο DWORD του μητρώου ακριβώς με το όνομα του λογαριασμού χρήστη που θα κρυφτεί.

Για παράδειγμα, αν ο κωδικός ταυτότητας χρήστη του λογαριασμού χρήστη είναι John, τότε το όνομα της τιμής μητρώου, θα είναι John.

5. Κάντε διπλό κλικ στην τιμή DWORD του μητρώου και ορίστε τα δεδομένα τιμής σε 0 προκειμένου να γίνει απόκρυψη του λογαριασμού από την οθόνη υποδοχής.

Συμβουλή
Για να εμφανίσετε το λογαριασμό χρήστη στην οθόνη Καλώς ορίσατε ώστε να είναι ορατός και πάλι, θα πρέπει να διαγράψετε την καταχώρηση μητρώου, ή να ρυθμίστε τα δεδομένα τιμής στο 1.


6. Έξοδος από τον Επεξεργαστή Μητρώου.

7. Αποσυνδεθείτε ή επανεκκινήσετε τον υπολογιστή για να κάνετε την αλλαγή αποτελεσματική.

Συμβουλή
Για να συνδεθείτε στα Windows χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που είναι κρυφός απλά πατήστε Ctrl + Alt + Del για να εμφανιστεί το Windows Logon διαλόγου και, στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης με το χέρι.