Ονομασία:  black-hole.jpg
Εμφανίσεις: 152
Μέγεθος:  2.1 KB

Οι μαύρες τρύπες σχηματίζονται συνήθως μετά από μεγάλες εκρήξεις, όπως είναι η σουπερνόβα, και σε μικρά χρονικό διάστημα εξελίσσονται στα σκοτεινότερα σώματα του διαστήματος καθώς δεν εκπέμπουν καθόλου φως. Η βαρυτική έλξη μιας μαύρης τρύπας είναι τόσο μεγάλη που οτιδήποτε βρεθεί στο βαρυτικό της πεδίο, το ρουφάει μέσα της. Ακόμα και το φως μπορεί να αναγκαστεί να αλλάξει πορεία λόγω μιας μαύρης τρύπας και να παγιδευτεί στο εσωτερικό της για πάντα.