Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να πάρετε Οδηγίες Εγκατάστασης για Router CONN-X