ο ρόλος της μητέρας φαίνεται να είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την πρόληψη στους έφηβους της χρήσης των ναρκωτικών και του αλκοολισμού.
μια μητέρα, η οποία έχει μια καλά θεμελιωμένη σχέση με το παιδί της στην εφηβική ηλικία και που φροντίζει για αυτό, φαίνεται ότι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που αποτρέπει τους έφηβους από του να πέσουν στην παγίδα των ναρκωτικών και του αλκοολισμού.
στην εποχή μας η χρήση των ναρκωτικών από τους έφηβους, ο αλκοολισμός και το aids, αυξάνονται απειλητικά.

ο ρόλος της οικογένειας, οι ιδιομορφίες της, η δομή και λειτουργία της αποτελούν ένα θεμελιώδη παράγοντα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς των νέων σε σχέση με τα ναρκωτικά και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες. είναι μέσα στα πλαίσια αυτά που βρετανοί ερευνητές διεξήγαγαν μια μεγάλη έρευνα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (αγγλία, ιρλανδία, ιταλία, γερμανία, ολλανδία), με στόχο να εξετάσουν την επίδραση της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας πάνω στη συμπεριφορά των έφηβων, σε σχέση με τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
η έρευνα συμπεριέλαβε 4.000 έφηβους. εξετάστηκαν η δομή και λειτουργία της οικογένειας τους, η χρήση από αυτούς της μαριχουάνας, κάνναβης, αμφεταμινών, έκσταση, lsd, ηρεμιστικών φαρμάκων και αλκοόλ.
τα αποτελέσματα τους έδειξαν:

  • η παρουσία μιας μητέρας που φροντίζει για τον έφηβό της, η οποία έχει μια καλά θεμελιωμένη, δυνατή σχέση μαζί του, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών και του αλκοολισμού στην εφηβική ηλικία
  • οι έφηβοι που ζουν και με τους δύο γονείς τους έχουν λιγότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν προβλήματα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ
  • ο προστατευτικός ρόλος της καλής σχέσης με τη μητέρα φάνηκε ότι ισχύει σε όλες τις διαφορετικές εθνικές και πολιτιστικές καταστάσεις. επίσης προστατεύει για όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες
  • η συχνότητα χρήσης ναρκωτικών από έφηβους που ζούσαν και με τους δύο γονείς τους και είχαν καλή σχέση με τη μητέρα τους ανερχόταν στο 16%. εάν έστω και ένας από τους δύο παράγοντες έλειπε τότε το ποσοστό των εφήβων που χρησιμοποιούσε ναρκωτικά ανερχόταν στο 32%
  • μεταξύ των εφήβων που ζούσαν σε μονογονικές οικογένειες, μόνο με τη μητέρα τους και που δεν είχαν καλή σχέση μαζί της, περισσότεροι από 42%, χρησιμοποιούσαν ναρκωτικά

η έρευνα αυτή τεκμηριώνει τη θεμελιώδη σημασία που έχει η δομή και λειτουργία της οικογένειας για τη ψυχολογική ανάπτυξη και συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων, ιδιαίτερα για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
η απουσία μιας υγιούς οικογενειακής ζωής, η ποιότητα των σχέσεων μέσα σε αυτή, παίζουν καθοριστικό ρόλο και είναι μέσα στους βασικότερους αιτιολογικούς παράγοντες του προβλήματος των ναρκωτικών στους νέους.
η πρόληψη για το πρόβλημα των ναρκωτικών και του αλκοολισμού στους έφηβους δεν πρέπει μόνο να κατευθύνεται προς την κατεύθυνση του σχολείου και προς τους ίδιους τους νέους.
θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο ρόλος των γονέων είναι τεράστιας σημασίας και βρίσκεται στη γενεσιουργό πηγή του προβλήματος.
η πρόληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει και την εκπαίδευση των γονέων για τα προβλήματα των ναρκωτικών.
οι γονείς είναι αναγκαίο να αντιληφθούν ότι ο δικός τους ρόλος και οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους, μπορούν να αποτρέψουν από την αρχή τη μάστιγα των ναρκωτικών από του να πλήξει τα παιδιά τους.