Απαιτήσεις:

Windows Mobile Pocket PC 5, 6, 6.1
Αναπτύχτηκεσε Samsung Epix. Σε οποιαδήποτε ανάλυση οθόνης πρέπει να δουλεύει μια χαρά. απαιτείτε οθόνη αφής δεν υποστηρίζει Smart Phones, μόνο για Pocket PCs.

Κατεβαστέ το από οδό