Η εξασφάλιση του καλού ελαιoλάδου


Τα πάντα ξεκινούν από τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Το δέντρο της ελιάς χρειάζεται γενικά ασβεστώδη εδάφη σε θερμές και ξηρές περιοχές με ήπιο χειμώνα και μεγάλη ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια του έτους. Αναπτύσσεται καλύτερα σε γόνιμο έδαφος, αλλά παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και σε άγονα, ξερά και πετρώδη εδάφη. Για να καρποφορήσει και να δώσει ελαιόλαδο με έντονα αρωματικά και πλούσια γευστικά χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητη και η ανάλογη ποικιλία ελαιόδεντρου, η οποία πρέπει να ταιριάζει με το συγκεκριμένο έδαφος στο οποίο καλλιεργείται. Υπάρχουν πολλά είδη ελαιόδεντρων, άλλα κατάλληλα για ελιές κι άλλα για λάδι.

εξασφάλιση καλού ελαιολάδουΕξίσου σημαντικά στοιχεία για τη διατήρηση της ποιότητας του λαδιού, δηλαδή της υψηλής θρεπτικής και βιολογικής του αξίας, είναι ο χρόνος και τρόπος συγκομιδής του καρπού, όσο και ο τρόπος επεξεργασίας και φύλαξής του.

Όταν οι ελιές φτάσουν να είναι κατά τα τρία τέταρτα μαύρες, είναι έτοιμες να μαζευτούν για λάδι. Η συγκομιδή που γίνεται σε άλλη φάση ωρίμανσης του καρπού, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του λαδιού. Επίσης, η έκθλιψη των καρπών στο ελαιοτριβείο πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη συγκομιδή.

Το ελαιόλαδο μετά την παραγωγή του πρέπει να διατηρείται σε χώρους δροσερούς και σε ανοξείδωτα δοχεία για να αποφεύγεται η οξείδωσή του, που δίνει ανεπιθύμητη γεύση και οσμή και υποβαθμίζει τη θρεπτική του αξία.

Η πολύχρονη εμπειρία έχει δείξει ότι με βάση τα στοιχεία αυτά προκύπτει άριστη ποιότητα ελαιολάδου, τόσο από την πλευρά της διατροφικής αξίας, όσο και από την άποψη της γευστικής ικανοποίησης. Αυτή την ποιότητα αναζητά και ανακαλύπτει η ΕΛΑΪΣ χωρίς κανένα συμβιβασμό. Αυτήν την ποιότητα μόνο μπορεί να σφραγίσει με το δικό της όνομα.