Η επέκταση των στοιχείων του μενού έναρξη είναι μια πολύ χρήσιμη επιλογή στα Windows 7. Μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε τα στοιχεία που εμπεριέχονται στα Έγγραφα και στον πίνακα ελέγχου χωρίς να χρειάζεται να τα ανοίξουμε.Η διαδικασία για να ενεργοποιήσουμε αυτή την δυνατότητα είναι πολύ σύντομη.

Κάντε δεξί κλικ στο Taskbar και επιλέξτε ιδιότητες

Ονομασία:  taskbar.jpg
Εμφανίσεις: 176
Μέγεθος:  15.5 KB


Επιλέξτε την καρτέλα "Μενού Έναρξη" και κάντε κλικ στο κουμπί "Προσαρμογή"

Ονομασία:  prosarmogi.jpg
Εμφανίσεις: 185
Μέγεθος:  19.9 KB


Στο παράθυρο που θα ανοίξει, εμφανίζονται τα στοιχεία του μενού έναρξη, για να τα κάνετε να εμφανίζονται εκτεταμένα τσεκάρετε την επιλογή "Εμφάνιση ως μενού" κάτω από το στοιχείο που σας ενδιαφέρει(Στον οδηγό επιλέξαμε τον πίνακα ελέγχου)

Ονομασία:  prosarmogi2.jpg
Εμφανίσεις: 211
Μέγεθος:  20.7 KB


Στην συνέχεια κάντε κλικ στο "ΟΚ" για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.Τώρα ανοίξτε το μενού έναρξη για να δείτε εκτεταμένα τα στοιχεία που επιλέξατε.

Ονομασία:  prosarmogi3.jpg
Εμφανίσεις: 167
Μέγεθος:  19.5 KB