Η δυνατότητα δημιουργίας οικιακής ομάδας στα windows 7 έχει γίνει αρκετά απλή και γρήγορη διαδικασία.Σας την παρουσιάζουμε σε αυτό τον οδηγό.

Στον οδηγό που σας παρουσιάζουμε γίνεται δημιουργία οικιακής ομάδας από ένα Desktop και συμμετοχή στην οικιακή ομάδα από ένα Laptop.


Δημιουργία οικιακής ομάδας

Κάντε κλικ στο εικονίδιο έναρξη των windows,στο πεδίο της αναζήτησης πληκτρολογήστε "homegroup" και πατήστε enter ή πίνακας ελέγχου>Δίκτυο και Internet >Οικιακή ομάδα.

Ονομασία: homegroup_run.jpg
Εμφανίσεις: 214
Μέγεθος: 14.5 KB


Στο παράθυρο που θα ανοίξει κάντε κλικ στο κουμπί "δημιουργία οικιακής ομάδας".

Ονομασία: create-homegroup.jpg
Εμφανίσεις: 220
Μέγεθος: 21.0 KB


Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μοιράζεστε με τους άλλους υπολογιστές της ομάδας.

Ονομασία: sharing.jpg
Εμφανίσεις: 203
Μέγεθος: 19.4 KB


Η οικιακή ομάδα έχει δημιουργηθεί και σας εμφανίζει τον κωδικό που θα χρειαστούν οι υπόλοιποι υπολογιστές για να συμμετάσχουν στην οικιακή ομάδα. Κάντε κλικ στο κουμπί "τέλος".

Ονομασία: password.jpg
Εμφανίσεις: 218
Μέγεθος: 19.7 KB


Περιμένετε λίγο μέχρι να οριστούν από τα windows τα κοινόχρηστα στοιχεία.


Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να σημειώσετε κάπου των κωδικό που σας έδωσαν τα windows ή μπορείτε να τον αλλάξετε, κάνοντας κλικ στο "αλλαγή του κωδικού πρόσβασης".

Ονομασία: change_password.jpg
Εμφανίσεις: 209
Μέγεθος: 19.2 KB


Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό, κάντε κλικ στο "επόμενο" και στην συνέχεια κλικ στο "τέλος".

Ονομασία: change_password2.jpg
Εμφανίσεις: 175
Μέγεθος: 17.5 KB


Συμμετοχή στην οικιακή ομάδα


Τώρα που η οικιακή ομάδα δημιουργήθηκε, οι άλλοι υπολογιστές του δικτύου έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην οικιακή ομάδα.Στο laptop κάντε κλικ στο εικονίδιο έναρξη των windows,στο πεδίο της αναζήτησης πληκτρολογήστε "homegroup" και πατήστε enter ή πίνακας ελέγχου>Δίκτυο και Internet >Οικιακή ομάδα.

Ονομασία: homegroup_run.jpg
Εμφανίσεις: 214
Μέγεθος: 14.5 KB


Στην επόμενη οθόνη θα δείτε την περιγραφή του δικτύου που μόλις δημιουργήσαμε.Κάντε κλικ στο "συμμετοχή τώρα".

Ονομασία: join_homegroup.jpg
Εμφανίσεις: 190
Μέγεθος: 19.8 KB


Επιλέξτε τα στοιχεία του laptop που θέλετε να οριστούν ως κοινόχρηστα και κάντε κλικ στο επόμενο.

Ονομασία: sharing.jpg
Εμφανίσεις: 203
Μέγεθος: 19.4 KB


Στην επόμενη οθόνη να πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει στο Desktop και κάντε κλικ στο "επόμενο".

Ονομασία: type_password.jpg
Εμφανίσεις: 187
Μέγεθος: 18.2 KB


Εφόσον έχετε πληκτρολογήσει σωστά τον κωδικό πρόσβασης και υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών του δικτύου, θα ειδοποιηθείτε οτι η συμμετοχή στην οικιακή ομάδα είναι επιτυχής.

Ονομασία: join_homegroup2.jpg
Εμφανίσεις: 203
Μέγεθος: 17.9 KB


Τώρα μπορείτε να δείτε στην σελίδα πλοήγησης του windows explorer την οικιακή ομάδα που δημιουργήσατε και να αρχίσετε να μοιράζεστε αρχεία.

Ονομασία: windows_libraries.jpg
Εμφανίσεις: 194
Μέγεθος: 17.5 KB