Ονομασία: nuke_apps_top.jpg
Εμφανίσεις: 157
Μέγεθος: 12.8 KB


Πολλές φορές, ο υπολογιστής μας φτάνει στο σημείο να έχει περισσότερα από 10 προγράμματα ανοιχτά, και τις περισσότερες από αυτές θέλουμε να τα κλείσουμε όλα μαζί. Υπάρχουν αρκετές δωρεάν εφαρμογές που το κάνουν αυτό, αλλά εμείς θα δούμε πως μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας.
Για να το πετύχουμε αυτό, θα δημιουργήσουμε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας η οποία θα χρησιμοποιεί την εντολή taskkill. Αυτή η εντολή θα κλείνει όλες τις ανοιχτές εφαρμογές εκτός από την explorer.exe και την dmw.exe οι οποίες είναι απαραίτητες για την εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας των windows.

Δημιουργία της εντολής

Αρχικά θα ανοίξουμε την γραμμή εντολών των Windows για να μάθουμε μερικά πράγματα για την εντολή taskkill. Ανοίξτε το μενού έναρξη και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτηση "Γραμμή εντολών" και κάντε κλίκ στο πρώτο αποτέλεσμα.

Ονομασία: nuke_apps_1.jpg
Εμφανίσεις: 156
Μέγεθος: 16.3 KB


Πληκτρολογήστε στο παράθυρο της γραμμής εντολών "taskkill /?" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη της εντολής.

Ονομασία: nuke_apps_2.jpg
Εμφανίσεις: 146
Μέγεθος: 22.7 KB


Εμείς θα χρειαστούμε δύο μεταβλητές για τη συντόμευση μας.

* /F - κλείνει αμέσως όλες τις ενεργές εφαρμογές (προσέξτε ότι δεδομένα εφαρμογών που δεν έχουν αποθηκευτεί, θα χαθούν)

* /FI - χρησιμοποίηση φίλτρου. Είναι και αυτό που θα μας βοηθήσει να μην κλείσουν οι διεργασίες explorer.exe και dwm.exe

H χρησιμοποίηση φίλτρου έχει κάποιες επιπλέον μεταβλητές, οι οποίες θα μας βοηθήσουν αν φιλτράρουμε τις εφαρμογές βάση του ονόματος τους και βάση του χρήστη που τις άνοιξε.

Ονομασία: nuke_apps_3.jpg
Εμφανίσεις: 162
Μέγεθος: 19.5 KB


Τώρα που ξέρουμε όλες τις πιθανές μεταβλητές στην εισαγωγή φίλτρου είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε και τι δική μας εντολή. Αν για παράδειγμα θέλετε να τερματίσετε όλες τις εφαρμογές οι οποίες ξεκίνησαν από το λογαριασμό σας, η εντολή θα είναι κάπως έτσι:

Κώδικας:
taskkill /F ?FI "USERNAME eq Datasync"
To μόνο πρόβλημα με την παραπάνω εντολή είναι ότι θα κλείσει τις διεργασίες explorer.exe και dmw.exe, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε. Το θετικό της εντολής taskkill είναι ότι μπορούμε να βάλουμε ταυτόχρονα πολλά φίλτρα μαζί. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την IMAGENAME, η οποία δίνει το όνομα της διεργασίας, σε συνδυασμό με την "ne" (Not Equal) η οποία μας επιτρέπει να συγκρίνουμε τα ονόματα των διεργασιών που δεν θέλουμε να κλείσουν. Η εντολή τώρα θα είναι κάπως έτσι:

Κώδικας:
taskkill /F /FI "USERNAME eq Datasync" /FI "IMAGENAME ne explorer.exe" /FI "IMAGENAME ne dwm.exe"
Στην παραπάνω εντολή μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον φίλτρα εάν υπάρχουν εφαρμογές τις οποίες δεν θέλετε να κλείνετε, όπως π.χ τον Firefox ή τον Chrome.

[contentheading]Δημιουργία συντόμευσης για κλείσιμο προγραμμάτων[contentheading]

Κάντε δεξί κλίκ στην επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε δημιουργία -> Συντόμευση

Ονομασία: nuke_apps_4.jpg
Εμφανίσεις: 138
Μέγεθος: 20.3 KB


Στο πεδίο "θέση του στοιχείου" πληκτρολογήστε την εντολή που δημιουργήσατε παραπάνω.

Ονομασία: nuke_apps_5.jpg
Εμφανίσεις: 124
Μέγεθος: 18.6 KB


Επιλέξτε ένα εικονίδιο για τη συντόμευση σας και είστε έτοιμοι.

Ονομασία: nuke_apps_top.jpg
Εμφανίσεις: 157
Μέγεθος: 12.8 KB


To εικονίδιο που χρησιμοποιήσαμε θα το βρείτε στο Windows/System32/imageres.dll