Σάββατο 23-10-2010 και ώρα 03:00 ξημερώματα το φόρουμ θα βρίσκετε σε διαδικασία αναβάθμισης
για το λόγο αυτό θα μείνει offline για περίπου 30 λεπτά για τις απαραίτητες δοκιμές.

Μια από της αλλαγές αφορά και εσάς

Ευχαριστώ techne.gr