Οι Ανακοινώσεις είναι ειδικά μηνύματα, τα οποία δημοσιεύουν οι Διαχειριστές (Administrator's).
Δεν υπάρχει η δυνατότητα απάντησης στις ανακοινώσεις, αφού έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.