Πανεύκολη διαδικασία: Πίνακας Ελέγχου ---> Επεξεργασία Υπογραφής