μούχλαo aλέξανδρος φλέμινγκ μελετούσε συστηματικά τις επιδράσεις διαφόρων ειδών μυκήτων, πριν την ανακάλυψη της πενικιλλίνης..

η δράση μυκήτων σε τοπικές και εσωτερικές εφαρμογές ήταν γνωστή και μάλιστα σε διάφορες περιοχές της ελλάδας.

μια γιάτρισσα, η οποία ήταν απόγονος οικογενείας εμπειρικών ιατρών με μακράν παράδοση, συμβούλευσε έναν άρρωστο να πάει να βρει βορεινό τοίχο,που να μη βλέπει ο ήλιος καθόλου και να ξύσει με τον σουγιά την πράσινη μούχλα,την οποία να διαλύσει έπειτα σε νερό και να πίνει τρεις φορές την ημέρα επί 4-5 ημέρες και θα γίνει καλά.

τέλος,για τη χρήση της μούχλαςστη λαϊκή θεραπευτική,έχει γράψει ο ιστορικός της φαρμακευτικής παν.κρητικός.