Για να προσκαλέσετε κάποιον ως φίλο σας επακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
Πρώτο να είστε στην κατηγορία forum όπως δείχνει η φωτογραφία παρακάτω και μετά
κοινότητα λίστα μελών


Ονομασία:  odigies.jpg
Εμφανίσεις: 218
Μέγεθος:  11.7 KB


Ονομασία:  odigies1.jpg
Εμφανίσεις: 205
Μέγεθος:  9.3 KB

Από την λίστα μελών κάντε κλικ τον φίλο που θέλετε να προσκαλέσετε

Ονομασία:  lista.jpg
Εμφανίσεις: 179
Μέγεθος:  18.6 KB


Μόλις εμφανιστή το προφίλ που ζητήσατε αριστερά πατήστε Προσθήκη ως φίλος

Ονομασία:  lista1.jpg
Εμφανίσεις: 194
Μέγεθος:  12.0 KB


Πατήστε ναι για επιβεβαίωση

Ονομασία:  lista2.jpg
Εμφανίσεις: 179
Μέγεθος:  16.5 KB