Η ιδέα να γράψω ένα mini-tutorial για ελληνικούς υπότιτλους στο VLC ξεκίνησε από το σχόλιο που είχα κάνει στο αντίστοιχο tutorial του Γιώργου. Εδώ λοιπόν μπορεί να βρεί κάποιος έναν εναλλακτικό τρόπο για ελληνικούς υπότιτλους με το VLC (με δεδομένο ότι χρησιμοποιεί το Gnome για γραφικό περιβάλλον και τον Nautilus για file manager - όπως άλλωστε χρησιμοποιούν όλες οι διανομές με Gnome πχ Ubuntu, Fedora).
Τα βήματα είναι τα παρακάτω:

1. Εγκατάσταση του VLC (είτε από το Applications->Add/Remove είτε από την κονσόλα Applications->Accessories->Terminal και sudo apt-get install vlc)

2. Εγκατάσταση του πακέτου nautilus-actions (πάλι στην κονσόλα sudo apt-get install nautilus-actions)

3. Από το System->Preferences->Nautilus Actions Configuration

4. Στο παράθυρο που ανοίγει πατάμε Add.

5. Στο Label γράφουμε αυτό που θέλουμε να εμφανίζεται στο μενού του δεξιού click (πχ Open with VLC and Greek Subtitles)

6. Tooltip και icon είναι προαιρετικά

7. Στο path πατάμε το κουμπί Browse και βρίσκουμε την διαδρομή του εκτελέσιμου vlc (συνήθως είναι στο /usr/bin/vlc)

8. Στο parameters γράφουμε --subsdec-encoding "ISO-8859-7" %M (αυτό λέει στο VLC να χρησιμοποιεί για encoding το ελληνικό ISO-8859-7 όταν ανοίγει αρχεία υποτίτλων)

9. Αλλάζουμε καρτέλα και πάμε στην Conditions όπου στο filenames γράφουμε όλες τις επεκτάσεις των αρχείων για τις οποίες θέλουμε να είναι διαθέσιμο το action αυτό (πχ.*.avi *.mpg)

10. Πατάμε Ok για αποθήκευση του action και επανεκκινούμε τον Nautilus.

11. Με δεξί click σε αρχεία τύπου avi ή mpg πρέπει να υπάρχει στο μενού μια επιπλέον επιλογή Open with VLC and Greek Subtitles).