Ονομασία:  linux-logo.png
Εμφανίσεις: 140
Μέγεθος:  6.3 KB

Με τα alias μπορούμε να δημιουργήσουμε συντομεύσεις στις εντολές που χρησιμοποιούμε περισσότερο στην κονσόλα. Ακολουθήστε τα παρακάτω για να δημιουργήσετε το δικό σας alias.

Το συντακτικό για τα alias είναι: alias "συντομογραφία"= "εντολή"
Για παράδειγμα θελουμε να δημιουργήσουμε ένα alias για να τρέχουμε τις εντολές apt-get update και apt-get upgrade.

Δοκιμάστε πρώτα την εντολή στην κονσόλα για να βεβαιωθείτε ότι ώντος δουλεύει:

alias dg='sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade'


Αφού βεβαιωθείτε ότι η εντολή δουλεύει σωστά, ανοίξτε το αρχείο .bashrc που βρίσκετε στον προσωπικό σας φάκελο και στο τέλος του αρχείου βάλτε την εντολή alias dg='sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade' και σώστε το αρχείο

Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε την συντομογραφία dg για να τρεχετε τις παραπάνω εντολές.