ΑΓΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΧΩΡΙΣ-ΦΟΒΟ-ΚΑΙ-ΠΑΘΟΣ../


Αθώος-171-Δεν πηγαίνω τα παιδιά μου να κοινωνήσουν και δεν κοινωνούμε ούτε εμείς, γιατί φοβόμαστε μήπως με το κουταλάκι κολλήσουμε κάποια μεταδοτική αρρώστια ιδίως το ( aids)?!
Η έλλειψη της πίστης αυτής αποτελεί το ουσιαστικό κώλυμα για τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Η Εκκλησία δηλαδή δεν μεταδίδει τη Θεία Κοινωνία σε όσους είναι έξω του Χριστιανισμού, αλλά και σε όσους αμφιβάλλουν για τη φύση του Μυστηρίου.

Η Εκκλησία δεν μεταδίδει ποτέ αναγκαστικά τα Ιερά της Μυστήρια. Γιαυτό στους μεν πιστούς μεταδίδει ανεπιφύλαχτα τη Θεία Κοινωνία «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε»!). Σε όσους όμως δεν έχουν την απαραίτητη αυτή πίστη και αμφιβάλλουν η Εκκλησία δεν μεταδίδει τα ¨Αχραντα Μυστήρια. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι την πίστη αυτή καλείται ο Χριστιανός και να ομολογεί κάθε φορά πριν κοινωνήσει, λέγοντας τους συγκλονιστικούς αυτούς στίχους:

Πιστεύω, Κύριε, ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον Σώμα σου,
-και τούτο αυτό εστί το Τίμιον Αίμα σου....
Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν...
Πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία..
Πυρ γαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγον...
Θεουργόν αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπων.
Άνθραξ γαρ εστί τους αναξίους φλέγων..
Θεού το Σώμα και θεοί με και τρέφει..
Θεού το Αίμα, τον νουν δε τρέφει ξένως..
¨Εθελξας πόθω με,Χριστέ,και ηλλοίωσας
τω θείω σου έρωτι .αλλά κατάφλεξον ,
πυρί άϋλω τας αμαρτίας μου...»

Μια τέτοια πίστη αποκλείει και τον ελάχιστο ενδοιασμό ή΄αμφιβολία, ότι δηλαδή υπάρχει περίπτωση η Θεία Κοινωνία να είναι αιτία βλάβης ΄΄η φθοράς της σωματικής υγείας του Χριστιανού. Γιατί, πως είναι δυνατόν η θεϊκή και ουράνια τροφή που μεταμορφώνει και αφθαρτοποιεί τη φθαρτή και θνητή ύπαρξη μας να προκαλέσει την αρρώστια και τη φθορά της ζωής; Πως είναι δυνατόν το «φάρμακο της αθανασίας» να προκαλέσει τη στέρηση της ζωής και το θάνατο;

Και άν ακόμη γίνει δεκτό, ότι στο ¨Αγιο Ποτήριο ΄΄η την Αγία Λαβίδα (το κουταλάκι) έχει εισχωρήσει κάποιο μικρόβιο, πράγμα διόλου απίθανο, το «πυρ της Θεότητος « που είναι η Θεία κοινωνία έχει τη δύναμη να εξουδετερώσει όχι ένα, αλλά στρατιές ολόκληρες μικροβίων !

Επομένως, η φοβία ότι με τη Θεία Κοινωνία είναι δυνατόν να μεταδοθούν νοσήματα φανερώνει έλλειψη της πίστης για τη φύση του Ιερού Μυστηρίου, όπως την περιγράψαμε προηγουμένως. ¨Η έλλειψη όμως της πίστης αυτής αποτελεί το ουσιαστικό κώλυμα για τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας.

¨Η Εκκλησία δηλαδή δεν μεταδίδει τη Θεία Κοινωνία σε όσους είναι έξω του Χριστιανισμού, αλλά και σε όσους αμφιβάλλουν για τη φύση του Μυστηρίου. ¨Η Εκκλησία δεν μεταδίδει ποτέ αναγκαστικά και υποχρεωτικά τα ιερά της Μυστήρια. Γιαυτό , στους μεν πιστούς μεταδίδει ανεπιφύλακτα τη Θ. Κοινωνία: «Μετά φόβου Θεού,πίστεως και αγάπης προσέλθετε»! Σε όσους όμως δεν έχουν την απαραίτητη αυτή πίστη και αμφιβάλλουν η Εκκλησία δεν μεταδίδει τα ¨Αχραντα Μυστήρια..

Β) ¨Η μαρτυρία των Λειτουργών της Εκκλησίας;
Υπάρχει εξάλλου και η συγκλονιστική μαρτυρία των Λειτουργών της Εκκλησίας που τελούν το ιερό Μυστήριο επί ?2000-χρόνια συνεχώς. Σ?όλο αυτό το εξαιρετικά μακρύ χρονικό διάστημα και σε δισεκατομμύρια χριστιανούς που μεταδόθηκε η Θ. Κοινωνία δεν υπήρξε ούτε μια περίπτωση που να αρρώστησε κανείς από κάποιο νόσημα.

Ορθόδοξοι επίσης Κληρικοί υπηρέτησαν και υπηρετούν σε νοσηλευτικά Ιδρύματα πάσης φύσεως, ακόμη και σε Νοσοκομεία Λοιμωδών Νόσων ( που μεταδίδονται ). ¨Η Θ.Λειτουργία τελείται, ως γνωστόν, μέσα στα Νοσοκομεία και οι Λειτουργοί μεταδίδουν τη Θ. Κοινωνία σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς κοινωνούν με την ίδια Λαβίδα και από το ίδιο Ποτήριο!.

Στο τέλος δε της Θ. Λειτουργίας οι Λοιτουργοί Κληρικοί (Ιερείς και Διάκονοι)»καταλύουν» (καταπίνουν δηλαδή) ότι απέμεινε στο ¨Αγιο Ποτήριο από τη Θ .Κοινωνία. και ιδού το θαύμα! ¨Η Θ. Κοινωνία δεν έγινε ποτέ αιτία να αρρωστήσει ?¨η να πεθάνει ορθόδοξος Κληρικός! ¨Η Θ. Κοινωνία, ως θεϊκή φωτιά κατακαίει και εξουδετερώνει οποιαδήποτε τυχόν μικρόβια υπάρχουν στον οργανισμό των ασθενών ¨η στο περιβάλλον των Νοσοκομείων!.

-γ). Η άποψη της επιστήμης: Πρόσφατα (το 1988) στη Βουλή των Ελλήνων κατατέθηκε ερώτηση από ένα Βουλευτή, με την οποία ζητά να ληφθούν μέτρα για «το θλιβερό και απαράδεκτο φαινόμενο το ?κουταλάκι? να μπαίνει στο στόμα γέροντα ¨η γερόντισσα 80-90-ετών με σάπια δόντια και στη συνέχεια στο τρυφερό στοματάκι του βρέφους των ?6-μηνών ¨η του νηπίου2-3-ετών».
Στο θέμα αυτό θεώρησε χρέος του να πάρει θέση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος ανακοίνωσε τα εξής :

«¨Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι δυνατόν να υπεισέλθει σε θέματα Πίστεως του Ελληνικού Λαού. Σε σχέση με το ερώτημα , αν μεταδίδονται νοσήματα κατά την Θείαν Μετάληψη αποφαινόμεθα ότι από την μέχρι σήμερα πείρα και από την βιβλιογραφία δεν προκύπτουν στοιχεία που να πείθουν ότι κατ?αυτήν έχουν μεταδοθεί νοσήματα».

Εξάλλου, η Χριστιανική ¨Ενωση Επιστημόνων δήλωσε τα εξής:
«Στο θέμα του ενδεχομένου μεταδόσεως ¨η μη νοσημάτων με την Θεία Μετάληψη, αισθανόμαστε την ανάγκη, αλλά και την υποχρέωση να πάρουμε μέρος διότι, μεταξύ,
των μελών μας συγκαταλέγονται και πλείστοι όσοι ιατροί, όλων των βαθμίδων της ιατρικής επιστήμης, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν έγκυρη γνώμη.

Μελέτες ¨η έρευνες που να παρουσιάζουν δεδομένα μεταδόσεως κάποια νοσήματα με τη Θ. Μετάληψη δεν υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία. Δεν αναφέρονται επίσης ούτε μεμονωμένες περιπτώσεις μεταδόσεως νοσημάτων δια της Θ. Μεταλήψεως
ούτε ακόμη και σε ιερείς οι οποίοι μετά την Θ. Μετάληψη των πιστών κάνουν την κατάλυση» και καταπίνουν ότι απόμεινε στο ¨Αγιο Ποτήριο, στο οποίο ισάριθμες φορές με όλους εκείνους οι οποίοι κοινώνησαν είχε εμβαπτιστεί η ¨Αγία Λαβίδα.

Ακόμη και σε ιερείς οι οποίοι, επί μακρά σειρά ετών, κοινωνούσαν στα σανατόρια τους φυματικούς και στα νοσοκομεία αφροδισίων νοσημάτων τους συφιλιδικούς, και τότε που δεν υπήρχαν φάρμακα για τις ασθένειες αυτές. Με την πείρα αυτή θα μπορούσε να προβλέψει κανείς ότι το ίδιο θα συμβεί και με το ?aids,-Για το οποίο η μεταδοτικότητα από στόμα είναι πολύ μικρότερη. Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι θέμα το οποίο ερμηνεύεται μόνο υπό το πρίσμα της Πίστεως, και σε τέτοια θέματα η. Επιστήμη δεν υπεισέρχεται, διότι και να θέλει, δεν έχει την δυνατότητα».

Συμπέρασμα---Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μεταδοθεί νόσημα με τη Θ. ,κοινωνία που ως θεϊκή φωτιά κατακαίει και εξουδετερώνει οποιαδήποτε τυχόν μικρόβια υπάρχουν στον οργανισμό των κοινωνούντων πιστών:..