Περίπου το μισό των εγκαταστάσεων των Windows 7 είναι 64-bit


Ονομασία:  windows7.gif
Εμφανίσεις: 161
Μέγεθος:  5.1 KB


Σύμφωνα με στατιστικά που δημοσίευσε χθες η Microsoft, σχεδόν οι μισές εγκαταστάσεις των Windows 7 αφορούν την 64-bit έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Το μερίδιο αυτό είναι πολύ μεγάλο σε σύγκριση με το αντίστοιχο των Windows Vista, όπου μόνο το 11% χρησιμοποιεί την 64-bit έκδοση.

Η μετάβαση από τα 32-bit στα 64-bit όσο αργή και αν φαίνεται, πραγματοποιείται πολύ πιο γρήγορα της μετάβασης από 16-bit σε 32-bit. Αναλυτικότερα, ενώ ο πρώτος επεξεργαστής αρχιτεκτονικής 32-bit είχε κυκλοφορήσει το 1985, το λειτουργικό σύστημα που τον εκμεταλλεύτηκε κυκλοφόρησε το 1995 και ήταν τα Windows 95.

Τα πλεονεκτήματα των 64-bit Windows, αφορούν την εκμετάλλευση μεγαλύτερης χωρητικότητας φυσικής μνήμης έναντι των έναντι των 32-bit, καθώς και ευκολότερη πρόσβαση στους πόρους του συστήματος. Ακόμη ένας λόγος που βοήθησε στην εξάπλωση της έκδοσης 64-bit είναι ότι με την κυκλοφορία των Windows Vista, πολλά πιστοποιητικά οδηγών (drivers) απαιτούσαν την κυκλοφορία 64-bit έκδοσης έχοντας ως αποτέλεσμα οι κατασκευαστές υλικού να δώσουν την απαραίτητη προσοχή σε αυτήν.

Ενώ όπως φαίνεται η πλήρης μετάβαση στην 64-bit έκδοση είναι θέμα λίγων χρόνων, η συντριπτική πλειοψηφία του λογισμικού που κυκλοφορεί στην αγορά υποστηρίζει μόνο 32-bit εκδόσεις, κάτι που στέκεται εμπόδιο στην εξάπλωση της 64-bit έκδοσης, παρόλο που η τελευταία, προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι της 32-bit.