Αποτελέσματα 1 μέχρι 6 από 6
 1. #1

  ΜΠΛΕ ΟΘΟΝΗ

  Καλησπέρα!
  Έχω συχνά (1 φορά στις 7 μέρες κατά μ.ο με πολυ αυξητικές τάσεις τις τελευταίες μέρες) εδώ και 1-2 μήνες μπλε οθόνες, παλαιότερα είχα πιο αραιά. Σχεδόν πάντα η μπλε οθόνη εμφανίζεται τα πρώτα λεπτά (το πολύ 10) αφ`ου μπει στα windows, κάποιες φορές χωρίς να προλάβω να πατήσω το οτιδήποτε. Τις πιο πολλές φορές όμως, όταν πατάω τον περιηγητή. Αναφέρομαι σε φορητό με win 7.
  Βοηθάνε στην διάγνωση τα κατωτέρω στοιχεία, τα οποία εμφανίζονται μετά την μπλε οθόνη; Ενδεικτικώς παραθέτω το τελευταίο, έχω αποθηκεύσει κι άλλα.

  Problem signature:
  Problem Event Name: BlueScreen
  OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
  Locale ID: 1032

  Additional information about the problem:
  BCCode: 50
  BCP1: FFFFFD70FE7E1A00
  BCP2: 0000000000000000
  BCP3: FFFFF800032AF23C
  BCP4: 0000000000000007
  OS Version: 6_1_7601
  Service Pack: 1_0
  Product: 256_1

  Files that help describe the problem:
  C:\Windows\Minidump\031319-15522-01.dmp
  C:\Users\AppData\Local\Temp\WER-97797-0.sysdata.xml


  Eυχαριστω!

 2. #2

  Απ: ΜΠΛΕ ΟΘΟΝΗ

  Το BCCode 50 συνήθως συμβαίνει μετά την εγκατάσταση ελαττωματικού υλικού ή σε περίπτωση βλάβης του εγκατεστημένου υλικού (συνήθως σχετίζεται με ελαττωματική μνήμη RAM, είτε πρόκειται για κύρια μνήμη, μνήμη cache RAM L2, είτε βίντεο RAM).


  Μια άλλη κοινή αιτία είναι η εγκατάσταση μιας ελαττωματικής υπηρεσίας συστήματος.
  Το λογισμικό προστασίας από ιούς μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει αυτό το σφάλμα, καθώς μπορεί να έχει και κατεστραμμένο τόμο NTFS.


  'Όμως καλά θα ήταν να κάνεις εγκατάσταση πρώτα το BlueScreenView για να είσαι σίγουρος


  Το BlueScreenView σαρώνει όλα τα αρχεία minidump που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της "μπλε οθόνης και εμφανίζει τις πληροφορίες.


  Κάνε αυτό και στύλε τις πιο αναλυτικές πληροφορίες να το κοιτάξουμε.....
  Υπάρχουν πολύ τρόποι να πείτε ευχαριστώ.!!!
  Ένας από αυτούς είναι να κάνετε εγγραφεί στην νέα κοινωνική ιστοσελίδα μας…
  HellasCosmos

 3. #3

  Απ: ΜΠΛΕ ΟΘΟΝΗ

  Κατ`αρχάς ευχαριστώ πολύ. Κατά δευτερον ελπίζω να το έκανα σωστά.


  ==================================================
  Dump File : 031419-14726-01.dmp
  Crash Time : 14/3/2019 5:35:15 μμ
  Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
  Bug Check Code : 0x0000001a
  Parameter 1 : 00000000`00041287
  Parameter 2 : 00000000`00000030
  Parameter 3 : 00000000`00000000
  Parameter 4 : 00000000`00000000
  Caused By Driver : ntoskrnl.exe
  Caused By Address : ntoskrnl.exe+70400
  File Description : NT Kernel & System
  Product Name : Microsoft? Windows? Operating System
  Company : Microsoft Corporation
  File Version : 6.1.7601.23569 (win7sp1_ldr.161007-0600)
  Processor : x64
  Crash Address : ntoskrnl.exe+70400
  Stack Address 1 :
  Stack Address 2 :
  Stack Address 3 :
  Computer Name :
  Full Path : C:\Windows\Minidump\031419-14726-01.dmp
  Processors Count : 4
  Major Version : 15
  Minor Version : 7601
  Dump File Size : 281.248
  Dump File Time : 14/3/2019 5:40:33 μμ
  ==================================================


  ==================================================
  Dump File : 031419-15397-01.dmp
  Crash Time : 14/3/2019 1:32:11 πμ
  Bug Check String :
  Bug Check Code : 0x00000124
  Parameter 1 : 00000000`00000000
  Parameter 2 : fffffa80`050ce038
  Parameter 3 : 00000000`00000000
  Parameter 4 : 00000000`00000000
  Caused By Driver : crashdmp.sys
  Caused By Address : crashdmp.sys+1d5a5f0
  File Description : Crash Dump Driver
  Product Name : Microsoft? Windows? Operating System
  Company : Microsoft Corporation
  File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
  Processor : x64
  Crash Address : ntoskrnl.exe+4ad42c
  Stack Address 1 :
  Stack Address 2 :
  Stack Address 3 :
  Computer Name :
  Full Path : C:\Windows\Minidump\031419-15397-01.dmp
  Processors Count : 4
  Major Version : 15
  Minor Version : 7601
  Dump File Size : 262.144
  Dump File Time : 14/3/2019 1:32:16 πμ
  ==================================================


  ==================================================
  Dump File : 031319-15522-01.dmp
  Crash Time : 13/3/2019 4:23:20 μμ
  Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  Bug Check Code : 0x00000050
  Parameter 1 : fffffd70`fe7e1a00
  Parameter 2 : 00000000`00000000
  Parameter 3 : fffff800`032af23c
  Parameter 4 : 00000000`00000007
  Caused By Driver : ntoskrnl.exe
  Caused By Address : ntoskrnl.exe+70400
  File Description : NT Kernel & System
  Product Name : Microsoft? Windows? Operating System
  Company : Microsoft Corporation
  File Version : 6.1.7601.23569 (win7sp1_ldr.161007-0600)
  Processor : x64
  Crash Address : ntoskrnl.exe+70400
  Stack Address 1 :
  Stack Address 2 :
  Stack Address 3 :
  Computer Name :
  Full Path : C:\Windows\Minidump\031319-15522-01.dmp
  Processors Count : 4
  Major Version : 15
  Minor Version : 7601
  Dump File Size : 281.248
  Dump File Time : 13/3/2019 4:24:56 μμ
  ==================================================


  ==================================================
  Dump File : 031219-13899-01.dmp
  Crash Time : 12/3/2019 10:27:55 μμ
  Bug Check String :
  Bug Check Code : 0x00000124
  Parameter 1 : 00000000`00000000
  Parameter 2 : fffffa80`050f17a8
  Parameter 3 : 00000000`00000000
  Parameter 4 : 00000000`00000000
  Caused By Driver : ntoskrnl.exe
  Caused By Address : ntoskrnl.exe+4ad42c
  File Description : NT Kernel & System
  Product Name : Microsoft? Windows? Operating System
  Company : Microsoft Corporation
  File Version : 6.1.7601.23569 (win7sp1_ldr.161007-0600)
  Processor : x64
  Crash Address : ntoskrnl.exe+4ad42c
  Stack Address 1 :
  Stack Address 2 :
  Stack Address 3 :
  Computer Name :
  Full Path : C:\Windows\Minidump\031219-13899-01.dmp
  Processors Count : 4
  Major Version : 15
  Minor Version : 7601
  Dump File Size : 262.144
  Dump File Time : 12/3/2019 10:28:00 μμ
  ==================================================


  ==================================================
  Dump File : 030619-15771-01.dmp
  Crash Time : 6/3/2019 5:04:16 μμ
  Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  Bug Check Code : 0x00000050
  Parameter 1 : fffffd70`fe7e1a00
  Parameter 2 : 00000000`00000000
  Parameter 3 : fffff800`032be23c
  Parameter 4 : 00000000`00000007
  Caused By Driver : ntoskrnl.exe
  Caused By Address : ntoskrnl.exe+70400
  File Description : NT Kernel & System
  Product Name : Microsoft? Windows? Operating System
  Company : Microsoft Corporation
  File Version : 6.1.7601.23569 (win7sp1_ldr.161007-0600)
  Processor : x64
  Crash Address : ntoskrnl.exe+70400
  Stack Address 1 :
  Stack Address 2 :
  Stack Address 3 :
  Computer Name :
  Full Path : C:\Windows\Minidump\030619-15771-01.dmp
  Processors Count : 4
  Major Version : 15
  Minor Version : 7601
  Dump File Size : 281.248
  Dump File Time : 6/3/2019 5:06:23 μμ
  ==================================================


  ==================================================
  Dump File : 022819-12948-01.dmp
  Crash Time : 28/2/2019 10:06:51 μμ
  Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  Bug Check Code : 0x00000050
  Parameter 1 : fffffd70`fe7e1a00
  Parameter 2 : 00000000`00000000
  Parameter 3 : fffff800`0327d23c
  Parameter 4 : 00000000`00000007
  Caused By Driver : ntoskrnl.exe
  Caused By Address : ntoskrnl.exe+70400
  File Description : NT Kernel & System
  Product Name : Microsoft? Windows? Operating System
  Company : Microsoft Corporation
  File Version : 6.1.7601.23569 (win7sp1_ldr.161007-0600)
  Processor : x64
  Crash Address : ntoskrnl.exe+70400
  Stack Address 1 :
  Stack Address 2 :
  Stack Address 3 :
  Computer Name :
  Full Path : C:\Windows\Minidump\022819-12948-01.dmp
  Processors Count : 4
  Major Version : 15
  Minor Version : 7601
  Dump File Size : 281.248
  Dump File Time : 28/2/2019 10:38:29 μμ
  ==================================================


  ==================================================
  Dump File : 022619-12448-01.dmp
  Crash Time : 26/2/2019 5:54:37 μμ
  Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  Bug Check Code : 0x00000050
  Parameter 1 : fffffd70`fe7e1a00
  Parameter 2 : 00000000`00000000
  Parameter 3 : fffff800`032c523c
  Parameter 4 : 00000000`00000007
  Caused By Driver : ntoskrnl.exe
  Caused By Address : ntoskrnl.exe+70400
  File Description : NT Kernel & System
  Product Name : Microsoft? Windows? Operating System
  Company : Microsoft Corporation
  File Version : 6.1.7601.23569 (win7sp1_ldr.161007-0600)
  Processor : x64
  Crash Address : ntoskrnl.exe+70400
  Stack Address 1 :
  Stack Address 2 :
  Stack Address 3 :
  Computer Name :
  Full Path : C:\Windows\Minidump\022619-12448-01.dmp
  Processors Count : 4
  Major Version : 15
  Minor Version : 7601
  Dump File Size : 281.248
  Dump File Time : 26/2/2019 6:04:08 μμ
  ==================================================

 4. #4

  Απ: ΜΠΛΕ ΟΘΟΝΗ

  Για σου ERMIS τελικά δεν μας βοήθησε και πολύ το πρόγραμμα.
  Στα μηνύματα που έστειλες φαίνεται πως τις μπλε οθόνες τις προκαλεί το Ntoskrnl.exe


  Το Ntoskrnl.exe είναι ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος. Χωρίς αυτό, τα Windows απλά δεν θα λειτουργήσουν. Αν το αρχείο αυτό έχει σφάλμα η βλέπει κάποιο σφάλμα, ο υπολογιστής σου είναι πολύ πιθανό να εμφανίζει συχνή μπλε οθόνη.


  Σου συνιστώ τρία πράγματα.


  1: Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών
  2: Επαναφορά ρυθμίσεων overclocking αν έχεις κάνει κάτι τέτοιο
  3: Διάγνωση μνήμης


  Για την διάγνωση μνήμης.....
  1: Στο πληκτρολόγιό σου, κάνε κλικ στο κουμπί Έναρξη, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Windows Memory Diagnostic και πατήστε Enter.

  Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	windows-memory-diagnostic.png 
Εμφανίσεις:	330 
Μέγεθος:	46.3 KB 
ID:	30607


  2: Κάνε κλικ στο κουμπί (Restart now and check for problems(recommended) - Επανεκκίνηση τώρα και έλεγξε για προβλήματα (συνιστάται). Φροντίστε να κλήσεις όλα τα παράθυρα, επειδή ο υπολογιστής θα ξεκινήσει αμέσως.

  Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	restart-now-and-check-for-problemsrecommended.jpg 
Εμφανίσεις:	393 
Μέγεθος:	24.9 KB 
ID:	30608


  3: Θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σου και θα εμφανιστεί η οθόνη του Εργαλείου διάγνωσης μνήμης των Windows.

  Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	windows-memory-diagnostic-tool.jpg 
Εμφανίσεις:	409 
Μέγεθος:	43.9 KB 
ID:	30609

  Μην ανησυχείς αν χρειάζεται κάποιο χρόνο για να τελειώσει. Αυτό είναι φυσιολογικό.
  Θα δεις τα αποτελέσματα μετά.
  Υπάρχουν πολύ τρόποι να πείτε ευχαριστώ.!!!
  Ένας από αυτούς είναι να κάνετε εγγραφεί στην νέα κοινωνική ιστοσελίδα μας…
  HellasCosmos

 5. #5

  Απ: ΜΠΛΕ ΟΘΟΝΗ

  Καλησπέρα και ευχαριστώ!

  Μιας και δεν έχω ιδέα πώς να χειρισθώ τις 2 πρώτες συστάσεις, ασχολήθηκα με την διάγνωση μνήμης. Δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, υπάρχει πρόβλημα μνήμης.

  Αν μπορεί να σχετιζεται, να σου πω ότι στο device manager στο other devices υπάρχουν unknown device και usb 2.0-CRW με κίτρινο "θαυμαστικό" (ή κάτι τέτοιο) . Αυτά βεβαια υπάρχουν ανέκαθεν. Επίσης, μπλε οθόνη μου εμφάνισε πρώτη φορά το 2015, αυξηθηκαν κατά πολύ όμως το τελευταίο δίμηνο. Μπορώ να υποθέσω ότι το πρόβλημα προυπήρχε (ίσως και από την αγορά, τέλη του 2014) και επιδεινώνεται όσο περνά ο καιρός και άρα αυξανεται η συχνότητα εμφανίσεως της μπλε οθόνης; Προφανως ο υπολογιστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας χαιρετήσει, σωστά;

  Ποιές δυνατότητες υπάρχουν;

  Ευχαριστώ!

 6. #6

  Απ: ΜΠΛΕ ΟΘΟΝΗ

  Εφόσον έχεις προβλήματα με την μνήμη σου θα πρέπει πρώτα να διορθώσεις αυτό πρόβλημα.
  Αν συνεχίσουν η μπλε οθόνες το βλέπουμε πάλι..

  Για να κάνεις ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών δες το Βίντεο

  Υπάρχουν πολύ τρόποι να πείτε ευχαριστώ.!!!
  Ένας από αυτούς είναι να κάνετε εγγραφεί στην νέα κοινωνική ιστοσελίδα μας…
  HellasCosmos

Παρόμοια Θέματα

 1. Οδηγός: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την μπλε οθόνη
  Από RC_Andreas στο forum Οδηγοί - Εγχειρίδια - How To
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 29-05-2013, 05:23 PM
 2. Οδηγός: Μάθετε τα σφάλματα της μπλέ οθόνης
  Από RC_Andreas στο forum Οδηγοί - Εγχειρίδια - How To
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 08-02-2013, 12:01 PM
 3. Μπλε η αποψινή πανσέληνος
  Από gavraki στο forum Αστρολογία - Αστρονομία
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 31-08-2012, 12:42 PM
 4. Απενεργοποίηση αυτόματης επανεκκίνησης μετά από μπλέ οθόνη
  Από techne στο forum Οδηγοί - Εγχειρίδια - How To
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 04-11-2010, 08:29 PM

Σελιδοδείκτες

Σελιδοδείκτες

Δικαιώματα Δημοσίευσης

 • Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δε μπορείτε να δημοσιεύετε απαντήσεις
 • Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε επισυναπτόμενα αρχεία
 • Δε μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • BB code είναι σε λειτουργία
 • Smilies είναι σε λειτουργία
 • [IMG] κώδικας είναι σε λειτουργία
 • [VIDEO] κώδικας είναι σε λειτουργία
 • HTML Κώδικας είναι εκτός λειτουργίας