Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίοΤελευταίο
Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 32
 1. #1

  Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Σύστημα ( δικό μου )


  Οι σεισμοί των τελευταίων δεκαετιών σε όλο τον κόσμο, καθώς και οι πρόσφατοι σεισμοί στη Ελλάδα, έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα το μείζον κοινωνικό και οικονομικό θέμα της σεισμικής συμπεριφοράς και της γενικότερης αντισεισμικής προστασίας των κατασκευών έναντι των σεισμών. Λόγω της αναγκαιότητας του περιορισμού των επιπτώσεων του σεισμού έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι βελτιστοποίησης της απόκρισης των κατασκευών προς
  τις σεισμικές κινήσεις.
  Ο μηχανισμός του υδραυλικός ελκυστήρας δομικών έργων της παρούσας εφεύρεσης καθώς και ο τρόπος κατασκευής των δομικών κατασκευών χρησιμοποιώντας τον υδραυλικό ελκυστήρα της παρούσας εφεύρεσης έχουν ως κύριο σκοπό την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των δομικών κατασκευών στην περίπτωση αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων όπως είναι ο σεισμός, οι ανεμοστρόβιλοι και οι πολύ ισχυροί πλευρικοί άνεμοι. Σύμφωνα με την εφεύρεση αυτό επιτυγχάνεται με μια συνεχή προένταση (έλξη) της δομικής κατασκευής προς το έδαφος και του εδάφους προς την κατασκευή, κάνοντας αυτά τα δύο μέρη ένα σώμα. Αυτή τη δύναμη προέντασης την εφαρμόζει ο μηχανισμός του υδραυλικού ελκυστήρα δομικών έργων. Αυτός αποτελείται από ένα συρματόσχοινο το οποίο διαπερνά ελεύθερο στο κέντρο τα κάθετα στοιχεία στήριξης της δομικής κατασκευής, καθώς και το μήκος μιας γεώτρησης, κάτω απ? αυτά.
  Στο κάτω άκρο του είναι πακτωμένο με ένα μηχανισμό τύπου άγκυρας που πακτώνεται στο ύψος της θεμελίωσης στα πρανή μιάς γεώτρησης και δεν μπορεί να ανέλθει. Στο επάνω μέρος του, το συρματόσχοινο, είναι πάλι πακτωμένο με ένα υδραυλικό μηχανισμό έλξης ο οποίος το έλκει με μία συνεχή δύναμη ανόδου.
  Η ασκούμενη έλξη στο συρματόσχοινο από τον υδραυλικό μηχανισμό και η αντίδραση σ? αυτήν την έλξη που προέρχεται από την πακτωμένη άγκυρα στο άλλο άκρο του γεννά την επιθυμητή προένταση στο δομικό έργο.
  Η στάθμη της επιστήμης ως προς την τεχνολογία των αντισεισμικών κατασκευών σήμερα.
  Σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς, ο αντισεισμικός σχεδιασμός των κτιρίων γίνεται με βάση τις απαιτήσεις ικανοτικού σχεδιασμού και πλαστιμότητας. Η αναπόφευκτη ανελαστική συμπεριφορά υπό ισχυρή σεισμική διέγερση κατευθύνεται σε επιλεγμένα στοιχεία και μηχανισμούς αστοχίας. Ειδικότερα, η έλλειψη ικανοτικού σχεδιασμού των κόμβων και η σαφώς περιορισμένη πλαστιμότητα των στοιχείων οδηγούν σε ψαθυρές μορφές αστοχίας. Ο ικανοτικός έλεγχος των κόμβων γίνεται με την σύγκριση αντοχής των ροπών που δημιουργούνται προσθετικά σε όλους τους δοκούς που υπάρχουν στον κόμβο, με την σύγκριση αντοχής των ροπών όλων των υποστυλωμάτων.
  Ελέγχονται ως προς την πλαστιμότητα, και την αποφυγή του σχηματισμού μηχανισμού (μαλακού ορόφου). Στις κολόνες δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων, παρά μόνο στο σημείο κοντά στην βάση, ή στο σημείο που ενώνονται με το στερεό κιβώτιο του υπογείου.Φυσικά ελέγχουμε και την αντοχή τους στις τέμνουσες, και στην τέμνουσα βάσης.
  Όταν μιλάμε για σεισμική «ενέργεια», δεν είναι ένας δείκτης που μπορούμε να υπολογίσουμε, αλλά ένας όρος που περιγράψει την συμπεριφορά του φέροντα η οποία μπορεί να αναλυθεί με μαθηματικές εξισώσεις ισορροπίας. Η συμπεριφορά της δομής κατά τη διάρκεια ενός σεισμού είναι βασικά μια οριζόντια μετατόπιση (ας ξεχάσουμε για μια
  στιγμή οποιαδήποτε κατακόρυφη συνιστώσα) που επαναλαμβάνεται μερικές φορές.
  Άν η μετατόπιση είναι αρκετά μικρή για να κρατήσει όλα τα μέλη της δομής εντός της ελαστικής περιοχής, η ενέργεια που δημιουργείται, είναι ενέργεια που αποθηκεύεται στη δομή και εκτονώνεται μετά για να επαναφέρει την δομή στην αρχική της μορφή. Ένα παράδειγμα είναι το ελατήριο.
  Αυτή την αποθήκευση της ενέργειας και εν συνεχεία την απόδοσή της προς την αντίθετη κατεύθυνση που εφαρμόζει το ελατήριο, στην δομική κατασκευή την αποθηκεύει και την
  εκτονώνει το υποστύλωμα και η δοκός.
  Με λίγα λόγια, όλη η επιτάχυνση του σεισμού μετατρέπεται σε αποθηκευμένη ενέργεια στην δομή.Όσο η μετατόπιση κρατά κάθε τμήμα οποιουδήποτε μέλους
  εντός ελαστικής περιοχής, όλη η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στη δομή θα κυκλοφορήσει στο τέλος του κύκλου, προς την αντίθετη κατεύθυνση.
  Εάν η σεισμική ενέργεια (που μετράται από την επιτάχυνση εδάφους) είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα παράγει υπερβολικά μεγάλες μετατοπίσεις που θα προκαλέσουν μια πολύ υψηλή
  καμπυλότητα στα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία. Αν η καμπυλότητα είναι πολύ υψηλή, αυτό σημαίνει ότι η περιστροφή των τμημάτων των στηλών και των δοκών θα είναι πολύ πάνω από την ελαστική περιοχή (Θλιπτική παραμόρφωση σκυροδέματος πάνω από το 0,35% και τάσεις των ινών του οπλισμού πάνω από το 0,2 %).
  Όταν η περιστροφή περάσει πάνω από αυτό το όριο ελαστικότητας, η δομή αρχίζει να «διαλύει την αποθήκευση της ενέργειας «μέσω πλαστικής μετατόπισης, το οποίο σημαίνει ότι τα τμήματα θα έχουν μια υπολειμματική μετατόπιση που δεν θα είναι σε θέση να ανακτηθεί (ενώ στην ελαστική περιοχή όλες οι μετατοπίσεις ανακτούνται).
  Βασικά ο σχεδιασμός της αντοχής ενός σημερινού κτιρίου περιορίζετε στα όρια του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού, και μετά περνά στις προεπιλεγμένες πλαστικές περιοχές, οι οποίες είναι προεπιλεγμένες περιοχές αστοχίας, (συνήθως είναι τα άκρα των δοκών) ώστε να μην καταρρεύσει η δομή. (Η δομή καταρρέει όταν αστοχήσουν τα υποστυλώματα με λοξό
  / σχήμα αστοχίας) Αν τα τμήματα που βιώνουν τις πλαστικές παραμορφώσεις, ξεπερνούν το όριο του σημείου θραύσης, και είναι και πάρα πολλές πάνω στην δομή, η δομή θα καταρρεύσει.
  Το νέον που επιτυγχάνει η μέθοδος του αντισεισμικού συστήματος. Ένας σκελετός μιας οικοδομής αποτελείτε από τα υποστυλώματα ( κάθετα στοιχεία ) και τις δοκούς και πλάκες ( οριζόντια στοιχεία ) Οι δοκοί τα υποστυλώματα και οι πλάκες ενώνονται στους κόμβους. Όταν ο σκελετός είναι σε κατάσταση ηρεμίας, όλες οι φορτίσεις είναι κατακόρυφες.Όταν γίνεται σεισμός δημιουργούνται πρόσθετες οριζόντιες φορτίσεις στον σκελετό. Η συνισταμένες των οριζόντιων και κατακόρυφων φορτίσεων καταπονούν τους κόμβους, διότι αλλάζουν τις μοίρες των, δημιουργώντας πότε ανοικτές και πότε κλειστές γωνίες. Οι κατακόρυφες στατικές φορτίσεις ισορροπούν με την αντίδραση του εδάφους. Οι οριζόντιες φορτίσεις του σεισμού, λόγο ανασήκωσης που υφίστανται οι βάσεις των υποστυλωμάτων, και λόγο της ελαστικότητας που έχει ο κορμός τους, μετατοπίζουν τις καθ ύψος πλάκες με διαφορετικό πλάτος ταλάντωσης, και διαφορά φάσης. Δηλαδή οι πάνω πλάκες μετατοπίζονται περισσότερο από τις κάτω. Αυτές οι ιδιομορφές που παίρνει ο σκελετός είναι πάρα πολλές, τόσες όσες και οι διαφόρων κατευθύνσεων μετατοπίσεις του σεισμού οι οποίες παραμορφώνουν τον σκελετό, και αστοχεί. Το ιδανικό θα ήταν αν μπορούσαμε να κατασκευάσουμε έναν σκελετό οικοδομής ο οποίος κατά την διάρκεια του σεισμού να μετατοπίζει όλες του τις πλάκες με το ίδιο πλάτος ταλάντωσης που έχει το έδαφος, χωρίς διαφορά φάσης, διατηρώντας την ίδια μορφή κατά την διέγερση του σεισμού. Κατ αυτόν τον τρόπο δεν θα είχαμε καμία παραμόρφωση του σκελετού, οπότε καμία αστοχία. Η έρευνα που κάνω πάνω στον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό. Αυτό το πέτυχα κατασκευάζοντας μεγάλα επιμήκη άκαμπτα υποστυλώματα με σχήμα κάτοψης, - , + , Γ , ή Τ στα οποία εφαρμόζω μία δύναμη σε όλα τα άκρατους στο δώμα, ( ώστε να δουλεύει όλη η διατομή σε αμφίπλευρες καταπονήσεις ) προερχόμενη από το έδαφος. Αυτή η δύναμη αποσκοπεί στο να σταματήσει αμφίπλευρα την στροφή των υποστυλωμάτων και την καμπυλότητα που δημιουργείται στον κορμό τους, οπότε και την παραμόρφωση που δημιουργεί την αστοχία σε όλο τον φέροντα. Στον σεισμό τα υποστυλώματα χάνουν την εκκεντρότητα ανασηκώνοντας την βάση τους, δημιουργώντας στροφές σε όλους στους κόμβους της κατασκευής. Για αυτό υπάρχει όριο εκκεντρότητας, δηλαδή όριο περιοχής της βάσης που ανασηκώνεται από την ροπή ανατροπής. Για να περιορίσουμε τις στροφές στη βάση βάζουμε ισχυρές πεδιλοδοκούς στα υποστυλώματα. Στα μεγάλα επιμήκη υποστυλώματα, (τοιχία) λόγω των μεγάλων ροπών που κατεβάζουν είναι πρακτικά αδύνατη η παρεμπόδιση της στροφής με τον κλασικό τρόπο κατασκευής των πεδιλοδοκών. Αυτό το ανασήκωμα της βάσης σε συνδυασμό με την ελαστικότητα που παρουσιάζει ο κορμός των επιμήκη υποστυλωμάτων έχει σαν αποτέλεσμα όταν το ένα υποστύλωμα του πλαισίου σηκώνει προς τα επάνω το ένα άκρο της δοκού, την ίδια στιγμή το άλλο υποστύλωμα στο άλλο άκρο της το κατεβάζει βίαια προς τα κάτω. Αυτό καταπονεί την δοκό με τάσεις στροφών διαφορετικής κατεύθυνσης στα δύο άκρα, παραμορφώνοντας τον κορμό της σε σχήμα S Την ίδια παραμόρφωση στον κορμό του υφίσταται και το επιμήκη υποστύλωμα, λόγο των στροφών ( ροπών ) που παρουσιάζονται στους κόμβους, και την διαφορά φάσης μετατόπισης των καθ ύψος πλακών. Για να σταματήσουμε τo ανασήκωμα της βάσης πακτώνουμε με τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας την βάση με το έδαφος. Αν όμως θέλουμε να σταματήσουμε και το ολικό ανασήκωμα του δώματος του υποστυλώματος που προέρχεται από το ανασήκωμα της βάσης αλλά και από την ελαστικότητα του κορμού του, τότε το καλύτερο σημείο για την επιβολή αντίθετων τάσεων ισορροπίας είναι το δώμα. Αυτή η αντίθετη τάση στο δώμα πρέπει να προέρχεται από μία εξωτερική πηγή, και όχι εφαρμοζόμενη από πηγή ευρισκόμενη πάνω στον ίδιο τον φέροντα. Αυτή η εξωτερική πηγή είναι το έδαφος κάτω από την βάση. Από εκεί αντλώ αυτήν την εξωτερική δύναμη. Στο έδαφος κάτω από την βάση ανοίγουμε μια γεώτρηση, και πακτώνουμε ( με την βοήθεια της άγκυρας του μηχανισμού της ευρεσιτεχνίας ) στα πρανή της, και με την βοήθεια ενός τένοντα που περνά ελεύθερος μέσα από μία σωλήνα το υποστύλωμα, μεταφέρουμε αυτήν την δύναμη που πήραμε από το έδαφος, πάνω από το δώμα. Εκεί πάνω από το δώμα τοποθετούμε ένα στοπ με μία βίδα, για να σταματήσουμε την άνοδο του δώματος των επιμήκη υποστυλωμάτων, η οποία υφίσταται κατά τον σεισμό, και παραμορφώνει όλες τις πλάκες. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχουμε το πλάτος ταλάντωσης όλης την κατασκευής. Δηλαδή την παραμόρφωση που προκαλεί την αστοχία. Κατ αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε αλλαγές στην ιδιομορφία του φέροντα, διότι διατηρεί την ίδια μορφή που έχει πριν από τον σεισμό, και κατά τον σεισμό. Η αντίδραση του μηχανισμού στην άνοδο του δώματος των επιμήκη υποστυλωμάτων και η άλλη αντίδραση στο αντικριστό κάτω μέρος της βάσης των εκτρέπουν την πλάγια φόρτιση του σεισμού στην κατακόρυφη τομή των η οποία είναι μεγάλη και ισχυρή. Με αυτήν την εκτροπή της πλάγιας φόρτισης του σεισμού στην κατακόρυφη τομή των υποστυλωμάτων, καταργούνται οι στροφές στους κόμβους διότι τις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού τις αναλαμβάνουν 100% τα επιμήκη υποστυλώματα, διότι αδυνατούν να στρέψουν τον κορμό τους. Αναλυτικά 1) Κατά την διάρκεια του σεισμού δύο είναι οι κύριες φορτίσεις που επηρεάζουν την στατικότητα του κτηρίου. α) Οι οριζόντιες φορτίσεις του σεισμού, β) οι κάθετες συνιστώσες των στατικών φορτίων του κτηρίου. Με τον σημερινό αντισεισμικό σχεδιασμό, αυτές οι συνισταμένες φορτίσεις συνεργάζονται άψογα για να διατελέσουν το καταστροφικό τους έργο. Η πλάγια φόρτιση ανασηκώνει την βάση του τοιχίου και λυγίζει τον κορμό του. Το τοιχίο αφού χάσει την εκκεντρότητα λόγο της ταλάντωσης, ανασηκώνει, ή κατεβάζει βίαια την δοκό. Σε αυτή την φάση όταν η δοκός σηκώνεται προς τα επάνω στο ένα της άκρο, τα στατικά φορτία έρχονται σε αντίθεση με αυτήν την άνοδο και δημιουργούν μία καμπυλότητα στον κορμό της. Το άλλο άκρο της δοκού σπρώχνεται βίαια προς τα κάτω από το άλλο τοιχίο το οποίο έχει χάσει την εκκεντρότητα. Διαπίστωσα ότι?Αν το τοιχία χάσουν την εκκεντρότητα ( είτε λόγο του ότι ανασηκώνουν την βάση τους, είτε λόγο του ότι καμπυλώνεται ο κορμός τους ) τότε μόνο έρχονται σε αντίθεση με τα στατικά φορτία του κτηρίου, και μόνο τότε αυτή η αντίθεση των φορτίσεων δημιουργεί ροπές στους κόμβους. Συμπέρασμα Την μεγαλύτερη καταστροφή δεν την κάνουν οι πλάγιες φορτίσεις του σεισμού, αλλά η αδυναμία των κόμβων να έλθουν σε αντίθεση με τα στατικά φορτία. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Πρέπει να σταματήσουν αυτές οι ροπές στους κόμβους. Αυτές οι ροπές δημιουργούν τις τέμνουσες και την καμπυλότητα στον κορμό των υποστυλωμάτων και των δοκών. Αυτές δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα της αστοχίας. Εφαρμόζοντας την μέθοδο της ευρεσιτεχνίας, καταργούνται οι στατικές αντίθετες φορτίσεις που δημιουργούν το μισό πρόβλημα, διότι το τοιχίο φορώντας την ευρεσιτεχνία δεν χάνει την εκκεντρότητα, και δεν καμπυλώνει τον κορμό του, οπότε δεν έρχεται σε αντίθεση με τα στατικά φορτία, διότι καταργεί την ροπή στους κόμβους. Με την ευρεσιτεχνία τοποθετημένη στα επιμήκη υποστυλώματα έχουμε μειώσει τις φορτίσεις του σεισμού στο ήμισυ, διότι καταργούμε τα φορτία των κάθετων στατικών συνιστωσών στους κόμβους οι οποίες υφίστανται στην πεπατημένη τεχνολογία. 2) Και οι πλάγιες φορτίσεις του σεισμού που τις οδηγούμε? Η αντίδραση ισορροπίας του μηχανισμού στο δώμα ως προς την τάση ανόδου του επιμήκη υποστυλώματος, και η άλλη αντίδραση του εδάφους στο Π της βάσης αυτού, δημιουργεί αντίθετες δυνάμεις στην κατακόρυφη τομή του επιμήκη υποστυλώματος. ( Τοιχίο ) Δηλαδή δημιουργεί τέμνουσες πάνω στην πολύ μεγάλη κατακόρυφη τομή του επιμήκη υποστυλώματος. Αυτή η κατακόρυφη τομή του επιμήκη υποστυλώματος είναι πολύ πιο ισχυρή από την μικρή οριζόντια τομή του. Στην μικρή αδύναμη οριζόντια τομή του επιμήκη υποστυλώματος οδηγούνται σήμερα όλες οι φορτίσεις του σεισμού ( λόγο ροπών ) και για αυτόν τον λόγο παρατηρούνται εύκολα αστοχίες. Ενώ με την εφαρμοζόμενη εκτροπή της πλάγιας φόρτισης του σεισμού από την ευρεσιτεχνία, πάνω στην κατακόρυφη τομή των υποστυλωμάτων, καταργούνται οι στροφές ( ροπές ) στους κόμβους διότι τις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού τις αναλαμβάνουν 100% τα επιμήκη υποστυλώματα, και αφού αδυνατούν να στρέψουν τον κορμό τους, δεν δημιουργούν ουδεμία ροπή στους κόμβους.
  Πειράματα. Έκανα δικά μου πειράματα για να διαπιστώσω
  χρήσιμα συμπεράσματα.
  Ιστοσελίδα πειραμάτων. https://www.youtube.com/user/TheLymperis2/videos
  Τεχνικά στοιχεία πειράματος. Στο μοντέλο που δοκίμασα, δεν
  χρησιμοποίησα τα σωστά υλικά σκυροδέματος, και τον πλήρη
  οπλισμό που βάζουν στις κατασκευές.
  Υπήρχε λόγος που το έκανα.
  Δεν ήθελα το σκυρόδεμα που κατασκεύασα το μοντέλο να έχει
  ίδια αδρανή σε μέγεθος με το σκυρόδεμα που χρησιμοποιού-
  με στις κανονικές κατασκευές.
  Τα μοντέλα πρέπει να έχουν την κλίμακα εντός της δομής
  τους (στο μέτρο ελαστικότητας), ώστε η υπο κλίμακα ένταση
  του σεισμού να προκαλεί αντίστοιχες υπό κλίμακα μετακινή-
  σεις που να συμφωνούν με την ελαστική θεωρία.
  Αν έβαζα κανονικό μπετό, και οπλισμό, θα είχα μικρή μάζα
  και τεράστια δυσκαμψία που σημαίνει πρακτικά μηδενική ιδι οπερίοδο.
  Αναλογία οπλισμού. Χρησιμοποίησα διπλό μέσα έξω, μαλα-
  κό ανοξείδωτο πλέγμα Φ/1,5 mm με μάτια 5 χ 5 cm.
  Η κλίμακα του μοντέλου ήταν 1 προς 7,14.
  Οπότε σε πραγματική κλίμακα ο οπλισμός ήταν διπλό πλέγμα
  των 1,5mm x 7,14= 10,71 mm ή Φ/11 ανά 35,7 cm.
  Η αναλογία του σκυροδέματος ήταν... Τσιμέντο 1 μέρος, προς 4 μέρη άμμου ... δηλαδή 1 προς 4, με πάρα πολύ νερό μέσα, χωρίς χαλίκι.
  Και στα δύο πειράματα δεν τοποθέτησα συνδετήρες ώστε να
  έχουμε οπλισμό περίσφιξης.
  Και αυτές είναι οι διαστάσεις του μοντέλου http://postimg.org/image/irf4liaot/
  Σημειώνω ότι στο σχέδιο το ύψος της ανεστραμμένης δοκού
  στο δώμα, είναι μαζί με την πλάκα 18 cm.
  Οι τένοντες έχουν διάμετρο 6 mm σε πραγματική κλίμακα 6 χ
  7,14 = 42,84 mm ή περίπου 4,3 cm.
  Η κλίμακα είναι 1 προς 7,14 και το μοντέλο αντιπροσωπεύει
  διώροφο με εμβαδόν κάθε ορόφου 60 m2.
  Το μοντέλο σε αυτό το πείραμα... https://www.youtube.com/watch?v=RoM5pEy7n9Q&list=UUZaFAWh80Zs3gvEulYCex2A
  Από το 2,45 λεπτό μέχρι το 2,50 λεπτό μέσα σε 5 δευτερόλε-
  πτα έκανε 10 πλήρεις ταλαντώσεις των 44 cm... οπότε σε 20
  sec έκανε 40 ταλαντώσεις των 44 cm.
  Θα σας δώσω κάποια θεωρητικά στοιχεία για να κάνετε και να
  ελέγξετε μόνοι σας τους υπολογισμούς που έκανα.
  Το μοντέλο μου εκτελεί μια απλή αρμονική ταλάντωση κατά
  τον άξονα χ πάνω στον οποίο πηγαινοέρχεται (αγνοούμε την
  κάθετη κίνηση που είναι μικρή).
  Αυτή η παλινδρομική κίνηση δημιουργείται από την κυκλική
  κίνηση του άκρου του εμβόλου όπου είναι προσαρμοσμένος
  ο πύρος του ρουλεμάν.
  Η ακτίνα αυτού του κύκλου είναι 0,11m και αυτό είναι το
  πλάτος ταλάντωσης Α. Έτσι κάνει το μοντέλο μου διαδρομή
  2Α = 0,22m, δηλ πάει από το ένα ακραίο σημείο στο άλλο σε
  κάθε μισή στροφή του πύρου.
  Μία πλήρης ταλάντωση όμως σημαίνει να κάνει ο πύρος μια
  πλήρη στροφή, να επανέλθει δηλ. το μοντέλο στην ακραία
  θέση από όπου ξεκίνησε.
  Άρα, αν πούμε ότι ξεκίνησε από το τέρμα πρέπει να επανέλ-
  θει στο τέρμα. Κάνει επομένως συνολική διαδρομή 0,22 που
  πήγε και 0,22 που γύρισε = 4Α = 0,44 m.
  Αν λοιπόν σταθούμε από την πλευρά του μηχανήματος και
  μετράμε διαδρομές, κάθε προσέγγιση προς το μηχάνημα είναι
  και μία πλήρης διαδρομή και άρα μία στροφή. Αυτές τις στρο-
  φές μετράμε, και τον αντίστοιχο χρόνο τους σε sec.
  Η συχνότητα (Hz) είναι το κλάσμα: ν = αριθμός τέτοιων πλή-
  ρων διαδρομών /αντίστοιχο χρόνο τους.
  Η περίοδος της ταλάντωσης Τ, δηλ. ο χρόνος μιάς πλήρους
  διαδρομής 0,44m είναι Τ = 1/ν sec.
  Σε μια πλήρη στροφή του πύρου, έχουμε μία φορά μέγιστη
  θετική ταχύτητα κατά την μία κατεύθυνση και μια φορά μέγι-
  στη αρνητική κατά την άλλη.
  Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρουν οι απόλυτες τιμές τους που εί-
  ναι ίδιες.
  Το ίδιο συμβαίνει και με την επιτάχυνση, αλλά αυτή έχει μέγι-
  στη απόλυτη τιμή όταν η ταχύτητα είναι μηδέν, δηλ. στα άκρα
  των διαδρομών.
  Μέγιστη ταχύτητα και μέγιστη επιτάχυνση υπολογίζονται από την γωνιακή ταχύτητα ω που είναι: ω = 2π/Τ.
  Άρα: μέγιστη ταχύτητα υ: maxυ = ω*Α = 0,11*ω m/sec,
  = ω2*Α = 0,11*ω2 m/sec2.
  Αυτά τα μέγιστα μεγέθη πραγματοποιούνται στιγμιαία.
  Αν θέλουμε να πάρουμε την μέση επιτάχυνση, είτε θετική
  είτε αρνητική, τότε σκεφτόμαστε ότι η ταχύτητα πήγε από το
  μηδέν στο μέγιστό της σε χρόνο Τ/4. Άρα η μέση επιτάχυν-
  ση είναι κατά προσέγγιση: α = maxυ/(Τ/4) = 4*maxυ/Τ =
  4*0,11.ω/Τ σε m/sec2.
  Αυτό βέβαια δε είναι ακριβές, διότι κατά την στιγμή Τ/4 η
  α είναι μεγαλύτερη (να μη σας μπλέκω με συνημίτονα και
  ημίτονα).
  Και στις δύο όμως περιπτώσεις για να βρούμε την επιτάχυνση
  σε g, πρέπει να διαιρέσουμε τις επιταχύνσεις που είναι σε m/
  sec2 με την Γήινη επιτάχυνση μάζας που είναι 9,81 m/sec για
  να πούμε ότι έχουμε πετύχει επιτάχυνση τόσων g. Πιστεύω να
  ήμουν αναλυτικός.
  Τι κάνουμε στην πράξη και τι άλλους παράγοντες λαμβάνουμε
  υπόψη μας, είναι ένα ζητούμενο;
  Αναλυτικά αποτελέσματα πειράματος. Από το 2,45 λεπτό μέ-
  χρι το 2,50 λεπτό μέσα σε 5 δευτερόλεπτα έκανε 10 πλήρεις
  στροφές.
  https://www.youtube.com/watch?v=RoM5pEy7n9Q.
  Δηλαδή 40 πλήρεις στροφές σε 20 sec.
  1) Οπότε Πλάτος ταλάντωσης Α = 0,11 m.
  2) Η συχνότητα (Hz) είναι το κλάσμα: ν = αριθμός τέτοιων
  πλήρων διαδρομών /αντίστοιχο χρόνο τους. Οπότε 40/20 =
  2 Hz.
  3) Ιδιοπερίοδος Η περίοδος της ταλάντωσης Τ, δηλ. ο χρόνος
  μιάς πλήρους διαδρομής 0,44m είναι Τ = 1/ν sec Οπότε 1/2
  = 0,5 sec.
  4) Γωνιακή ταχύτητα ω είναι: ω = 2π/Τ. Οπότε 2Χ3,14/0,5
  = 12,56.
  5) Μέγιστη ταχύτητα υ: maxυ = *Α = 0,11*ω m/sec. Οπότε
  12,56 χ 0,11 = 1,3816 m/sec.
  6) Mέγιστη επιτάχυνση α: maxα = ω2*Α = 0,11*ω2 m/sec2.
  Οπότε 12,56 χ 12,56χ0,11 = 17,352896.
  7) Επιτάχυνση σε g 17,352896/9,81 = 1,77 g
  Δεν περιλαμβάνεται η κατακόρυφη επιτάχυνση.
  Το ότι το μοντέλο είναι σε κλίμακα αυτό ανεβάζει την επι-
  τάχυνση κατά πολύ πάρα πάνω από 1,77 g και βγαίνει από
  τύπους που εγώ δεν τους ξέρω (οι οποίοι συσχετίζουν επιτάχυνση και μάζα και βγάζουν κάποιες κλίμακες).
  Αυτούς τους τύπους τους ξέρουν τα εργαστήρια δοκιμών.
  Αυτή η επιτάχυνση που έβγαλα είναι επιτάχυνση πραγματι-
  κού φυσικού σεισμού, πάνω σε μικρό μοντέλο κλίμακας 1
  προς 7,14.
  Ο Μεγαλύτερος σεισμός που έγινε ποτέ στον κόσμο, ήταν
  2,99 g.
  Οι ισχυρότερες κατασκευές στην Ελλάδα κατασκευάζονται να
  αντέχουν 0,36 g.
  To Δικό μου μοντέλο δοκιμάστηκε σε 1,77 g και δεν έπαθε
  τίποτα, οπότε δεν ξέρουμε πότε αστοχεί.
  Στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος που έγινε σεισμός έφθασε σε επι-
  τάχυνση το 1 g.
  Συσχέτιση με την κλίμακα Mercalli Instrumental Intensity Acceleration (g) Velocity (cm/s) Perceived Shaking Potential Damage I < 0.0017 < 0.1 Not felt None II-III 0.0017 - 0.014 0.1 - 1.1 Weak None IV 0.014 - 0.039 1.1 - 3.4 Light None V 0.039 - 0.092 3.4 - 8.1 Moderate Very light VI 0.092 - 0.18 8.1 - 16 Strong Light VII 0.18 - 0.34 16 - 31 Very strong Moderate VIII 0.34 - 0.65 31 - 60 Severe Moderate to heavy IX 0.65 - 1.24 60 - 116 Violent Heavy
  Ο αξιότιμος καθηγητής κύριος Παναγιώτης Καρύδης ίδρυσε την καλύτερη σεισμική βάση στην Ελλάδα, και διετέλεσε και διευθυντής στα πειράματα για πολλές δεκαετίες.Τώρα είναι επίτιμος καθηγητής στην σεισμική βάση. Τόσο ο κύριος Π. Καρύδης όσο και ο Khalid M. Mosalam, PhD, PE Professor of Structural Engineering, Mechanics and Materials Civil and Environmental Engineering University of California Berkeley, ανεγνώρισαν τα πειράματα που έκανα σαν εξαίρετα αποτελέσματα πειραματικών ερευνών. Στην ιστοσελίδα Zougla.gr o αξιότιμος και ομότιμος καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας των κατασκευών κύριος Παναγιώτης Καρύδης έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο κύριο Σκουλούδη του Zougla.gr και παραδέχτηκε δημόσια τα πειράματα που έκανα, καθώς και την χρησιμότητα της ευρεσιτεχνίας επί των κατασκευών. Όλη η συνέντευξη στο πάρα κάτω linghttp://www.zougla.gr/greece/article/...i-evresitexnia Στα πειράματα που έκανα σε πραγματικής κλίμακας επιτάχυνσης σεισμού εντάσεως 1,77g και πλάτος ταλάντωσης 0,11 m πάνω σε διώροφο μοντέλο υπό κλίμακα 1 προς 7,14 φαίνεται η διαφορά της απόκρισης του μοντέλου, με και χωρίς την ευρεσιτεχνία. Ιστοσελίδα πειραμάτων.https://www.youtube.com/user/TheLymperis2/videos Συγκριτικά αποτελέσματα πειραματικών ερευνών. 1) Πείραμα με το σύστημα της ευρεσιτεχνίας. (δεν έπαθε τίποτα το μοντέλο )https://www.youtube.com/watch?v=RoM5...Zs3gvEulYCex2A 2)Με το σύστημα της ευρεσιτεχνίας βιδωμένο μόνο στην βάση με την σεισμική βάση.https://www.youtube.com/watch?v=ZsSJ...Zs3gvEulYCex2A 3) Χωρίς το σύστημα της ευρεσιτεχνίας ( ολική αστοχία ) https://www.youtube.com/watch?v=l-X4...Zs3gvEulYCex2A 4)Πείραμα με το σύστημα της ευρεσιτεχνίας https://www.youtube.com/watch?v=Q6og...Zs3gvEulYCex2A 5)Πείραμα χωρίς το σύστημα της ευρεσιτεχνίας https://www.youtube.com/watch?v=Ux8T...Zs3gvEulYCex2A
  Δημοσίευση άρθρου για την ευρεσιτεχνία σε τεχνικό επιστημονικό περιοδικό.https://www.dropbox.com/s/2ruph6n752ntcre/MKT%201o%202014.pdf
  http://metalkat.gr/images/M_images/liberis_web.pdf
  Τελευταία επεξεργασία από RC_Andreas; 01-01-2015 στις 07:15 PM

 2. Τα παρακάτω 2 Μέλη λένε 'Ευχαριστώ' στον seismic για το χρήσιμο μήνυμα:

  Areti (18-02-2016), RC_Andreas (01-01-2015)

 3. # ADS
  Circuit advertisement
  Ημ. Εγγραφής
  Always
  Μηνύματα
  Many
   

 4. #2

  Απ: Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Σύστημα ( δικό μου )

  Τι πρέπει να ξέρετε για τα Ρίχτερ και τις κατασκευές.

  Αν γίνει ένας σεισμός, ( κούφια η ώρα ) όλα τα κανάλια τηλεόρασης θα φιλοξενούν σεισμολόγους και θα τους ρωτούν αν θα ξαναγίνει σεισμός.
  Εγώ που τους βρήκα την λύση, αδιαφορούν έστω και να μου πάρουν μία μικρή συνέντευξη?
  Βασικά το αρνούνται... ( εκτός το Ζούγκλα.gr το οποίο μου πήρε συνέντευξη )
  Είμαι παράλογος που αυτό το θεωρώ παράλογο?
  Πότε θα γίνει σεισμός ? Ωραία πέστε ότι με χρόνια με καιρούς θα βρούμε την επιστημονική απάντηση στο πότε θα γίνει ένας σεισμός, με την ένταση και το επίκεντρο που θα τον χαρακτηρίζει.
  Το λύσαμε το πρόβλημα?
  Στις πιο πολλές περιπτώσεις ο σεισμός δεν είναι αυτός που σκοτώνει τους ανθρώπους.
  Οι κατασκευές των ανθρώπων μας σκοτώνουν, στην διάρκεια ενός σεισμού.
  Αν κάποτε έχουμε την δυνατότητα να προβλέψουμε πότε θα γίνει ένας σεισμός, απλά θα βγαίνουμε από τα σπίτια μας για να μην σκοτωθούμε.
  Τα σπίτια μας? ....αυτά δεν μπορούν να τρέξουν να σωθούν... δηλαδή καλή είναι η πρόβλεψη του σεισμού, αλλά καλύτερα είναι αν κατορθώσουμε να κατασκευάζουμε
  κτήρια που τον σεισμό να τον έχουν φίλο.
  Αυτή την ερευνητική προσπάθεια είναι που έχουμε αναλάβει εγώ ( Γιάννης Λυμπέρης ) μαζί με τον καθηγητή αντισεισμικής τεχνολογίας Παναγιώτη Καρύδη, και την εταιρεία gaiacomm.gr
  Και αφήστε τους σεισμούς να γίνονται όποτε αυτοί θέλουν.... https://www.youtube.com/watch?v=zhkUlxC6IK4

  -Τι δουλειά κάνεις;
  -Σεισμολόγος.
  -Δηλαδή τι ακριβώς κάνεις;
  -Ε, να... μελετάω τους σεισμούς.
  -Δηλαδή; Μπορείς να τους προβλέψεις;
  -Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
  -Τουλάχιστον, όταν τελικά γίνει σεισμός, μπορείς να πεις αν επίκειται κι άλλος, μικρότερος ή μεγαλύτερος;
  -Όχι, αυτό δε γίνεται.
  -Όταν λοιπον γίνει σεισμός, μπορείς να συμβουλέψεις τους πολίτες αν είναι καλύτερο να μείνουν στα σπίτια τους ή να φύγουν;
  -Όχι, δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη, γιατί αυτό συνεπάγεται πρόβλεψη σεισμού.
  -Ε τότε πώς περνάς το χρόνο σου σαν σεισμολόγος;
  -Κάθε που γίνει κάποιος σεισμός, με καλούν όλες οι εκπομπές της τηλεόρασης και γίνεται ο εξής διάλογος..
  Δημ. -Κύριε Παπαμπάφο, είχατε προβλέψει το σεισμό;
  -Ε, χμμ, εξετάζαμε από καιρό τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, αλλά δεν το λέγαμε για να μη σπείρουμε τον πανικό στον κόσμο.
  Δημ. -Υπήρχαν δηλαδή ενδείξεις για τον τόπο και το χρόνο που θα εκδηλωθεί;
  -Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
  Δημ. -Αυτός ήταν ο κύριος σεισμός;
  -Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Αν πάντως δε γίνει άλλος μεγαλύτερος σεισμός, αυτό θα σημαίνει πως ήταν ο κύριος.
  Δημ. -Εεεε, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Και τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν ανήσυχοι αυτήν τη στιγμή;
  -Πάνω απ' όλα όχι πανικός! Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος.
  Δημ. -Θα μπορούσαν μήπως να πάρουν κάποια μέτρα προστασίας;
  -Να απομακρύνουν τα βαριά αντικείμενα και τις εγκυκλοπαίδειες από τα ψηλά ράφια.
  Δημ. -Ευχαριστούμε πολύ που καθησυχάζετε τον κόσμο.
  -Να τονίσω μόνο, κλείνοντας, ότι είναι κρίσιμα τα πρώτα 24ωρα.

  Όταν γίνει ένας σεισμός το πρώτο που ρωτάμε είναι το μέγεθος του σεισμού για να συγκρίνουμε το πόσο καταστρεπτικός είναι.
  Αυτό είναι λάθος, διότι το μέγεθος του σεισμού δεν αντιπροσωπεύει πάντα τις αστοχίες που υφίστανται οι δομικές κατασκευές.
  Ένας μικρός σεισμός μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες καταστροφές στις κατασκευές, από έναν άλλο πολύ μεγαλύτερο σεισμό.
  Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
  Διότι υπάρχουν πάρα πολύ παράγοντες που επιδρούν στην μετάδοση ( μεταφορά ) ενέργειας του σεισμού από την εστία προς την κατασκευή.
  α) Πρώτος παράγοντας είναι η απόσταση του επίκεντρου του σεισμού, από την κατοικία την δική μας. Δηλαδή ένας σεισμός 8 Ρίχτερ με επίκεντρο την Κρήτη θα καταστρέψει τα κτήρια εκεί, αλλά δεν θα επηρεάσει καθόλου τα κτήρια της Αθήνας.
  β) Δεύτερος παράγοντας είναι το εστιακό βάθος που γίνεται ένας σεισμός, και αυτός ο παράγοντας έχει να κάνει με την απόσταση της εστίας του σεισμού από την κατασκευή.
  Ένας επιφανειακός σεισμός έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση από έναν βαθύ σεισμό, διότι υπάρχει η συσχέτιση ενέργειας και μάζας. Ο επιφανειακός σεισμός διαχειρίζεται μικρότερη ποσότητα πετρωμάτων οπότε η ενέργειά ( επιτάχυνση ) που φθάνει πάνω στις κατασκευές είναι μεγαλύτερη. Οι επιφανειακοί όμως σεισμοί, αν και είναι καταστροφικοί δεν μεταδίδονται σε μεγάλες αποστάσεις.
  Αντίθετα ένας βαθύς σεισμός διεγείρει όλα τα πετρώματα και γίνεται αισθητός σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
  γ) Ο τρίτος παράγοντας είναι το μέσον μεταφοράς της σεισμικής ενέργειας από την εστία του σεισμού προς την κατασκευή. Συνήθως στα πολύ σκληρά πετρώματα η μετάδοση ή αλλιώς η μεταφορά της σεισμικής ενέργειας είναι πολύ πιο μεγάλη από ότι είναι στα μαλακά πετρώματα και ακόμα μικρότερη ενέργεια μεταφέρουν τα μαλακά εδάφη.
  δ) Ένας άλλος πολύ σοβαρός παράγοντας έχει να κάνει με το ύψος της κατασκευής.
  Ένας μακρινός και βαθύς σεισμός καταστρέφει πιο εύκολα τα πολύ ψιλά κτήρια,
  ενώ ένας κοντινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος καταστρέφει εύκολα τα χαμηλά κτήρια, αφήνοντας άθικτα τα ψιλά κτήρια. Αυτό έχει να κάνει με την ιδιοσυχνότητα εδάφους κατασκευής. Δέστε το πάρα κάτω παράδειγμα. ( πείραμα στο βίντεο )
  Θα καταλάβετε γιατί τα Ρίχτερ δεν συνδέονται πάντα με την αστοχία των κατασκευών, διότι αυτό που μετράει στην τελική είναι η ενέργεια ( επιτάχυνση ) που φτάνει κάτω από την κατασκευή, καθώς και η ιδιοσυχνότητα εδάφους κατασκευής.
  https://www.youtube.com/watch?v=LV_UuzEznHs
  Γιατί οι μακρινοί και εις βάθος σεισμοί καταστρέφουν τις πολυόροφες κατασκευές ενώ οι κοντινοί με μικρό εστιακό βάθος καταστρέφουν τις χαμηλές κατασκευές?
  Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε γιατί αυτό συμβαίνει.
  Αν πετάξουμε μια πέτρα στο νερό μιας λίμνης, θα παρατηρήσουμε να δημιουργούνται κύματα στην επιφάνειά της.
  Τα πρώτα κύματα γύρο από το μέρος που έπεσε η πέτρα είναι μικρά σε πλάτος κύματος αλλά πολύ γρήγορα και όσο εξαπλώνονται έχουν μεγαλύτερο πλάτος και μικρότερη ταχύτητα. Ακριβός έτσι μεταδίδεται και ο σεισμός.
  Στις πολυώροφες κατασκευές όταν περνά κάτω από το έδαφος ένα κύμα σεισμού πολύ γρήγορο ( με μεγάλη επιτάχυνση ) αλλά με μικρό πλάτος ταλάντωσης (κοντινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος) η πολυώροφη κατασκευή απορροφά όλη αυτήν την ενέργεια διότι τα υποστυλώματα και οι δοκοί έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα από ότι έχουν τα στοιχεία μιας χαμηλής κατασκευής. Δηλαδή όσο το πλάτος κύματος είναι μέσα στην ελαστική περιοχή του φέροντα οργανισμού, η επιτάχυνση δεν προκαλεί ζημιές όσο γρήγορη και να είναι διότι όλη η ενέργεια του σεισμού απορροφάτε από την κατασκευή.
  Αν όμως έχουμε μεγάλο πλάτος ταλάντωσης και μικρή επιτάχυνση, οι πολυώροφες κατασκευές ξεπερνούν το όριο
  της ελαστικότητας και περνούν σε πλαστικές καταστάσεις αστοχίας.
  Αν μάλιστα ο σεισμός αυτός έχει και μεγάλη διάρκεια, το πλάτος ταλάντωσης στους ανώτερους ορόφους μεγαλώνει σταδιακά προς το άπυρο. Μετά από αυτήν την κατάσταση κανένας κορμός στοιχείου δεν μπορεί να μείνει ακέραιος.
  Μία χαμηλή κατασκευή που έχει μικρότερη ταλάντωση, έχει και μικρότερη ελαστικότητα που αυτό σημαίνει πολλά.
  Σημαίνει = α) μικρότερη σεισμική απόσβεση.
  Σημαίνει = β) μικρότερη ταλάντωση οπότε και μικρότερη παραμόρφωση.
  Σημαίνει = γ) Μεγαλύτερη σεισμική ενέργεια πάνω στον φέροντα η οποία δεν μπορεί να απορροφηθεί.
  Σημαίνει = δ) ότι έχει πρόβλημα στην μεγάλη επιτάχυνση, ενώ στην μικρή επιτάχυνση με μεγάλο πλάτος
  ταλάντωσης δεν έχει πρόβλημα γιατί απλά δυναμικά ακολουθεί το έδαφος.
  Με λίγα λόγια τις πολυώροφες κατασκευές τις επηρεάζει το μεγάλο πλάτος ταλάντωσης, ενώ τις χαμηλές η μεγάλη επιτάχυνση του εδάφους.
  Φυσικά όλες οι κατασκευές χαμηλές και ψιλές κατασκευές θα πέσουν όταν έχουμε σεισμό με ακραίες καταστάσεις σε επιτάχυνση, σε πλάτος κύματος και σε χρονική διάρκεια.
  Όλα αυτά τα προβλήματα τα λύνει η ευρεσιτεχνία μου τόσο στις ψιλές όσο και στις χαμηλές κατασκευές, διότι από την μία δεν αφήνει να μεγαλώσει το πλάτος ταλάντωσης της κατασκευής στους πάνω ορόφους, και από την άλλη μεγαλώνει την δυναμική της προς τις τέμνουσες.

 5. Το παρακάτω Μέλος λέει 'Ευχαριστώ' στον/στην seismic για το χρήσιμο μήνυμα:

  Areti (18-02-2016)

 6. #3

  Απ: Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Σύστημα ( δικό μου )

  Ενστάσεις στους ευρωκώδικες και τους ΕΚΩΣ-ΕΑΚ
  Κοιτόστρωση και πλάκες

  Στον σεισμό τα υποστυλώματα χάνουν την εκκεντρότητα ανασηκώνοντας την βάση τους, δημιουργώντας στροφές σε όλους στους κόμβους της κατασκευής.
  Για αυτό υπάρχει όριο εκκεντρότητας, δηλαδή όριο περιοχής της βάσης που ανασηκώνεται από την ροπή ανατροπής.

  Για να περιορίσουμε τις στροφές στη βάση βάζουμε ισχυρές πεδιλοδοκούς στα υποστυλώματα.
  και ισχυρή κοιτόστρωση οπλισμένη πάνω κάτω.
  Στα μεγάλα επιμήκη υποστυλώματα, (τοιχία) λόγω των μεγάλων ροπών που κατεβάζουν είναι πρακτικά αδύνατη η παρεμπόδιση της στροφής με τον κλασικό τρόπο κατασκευής των πεδιλοδοκών.
  Αυτό το ανασήκωμα της βάσης σε συνδυασμό με την ελαστικότητα έχει σαν αποτέλεσμα όταν το ένα υποστύλωμα του πλαισίου σηκώνει προς τα επάνω το ένα άκρο της δοκού, την ίδια στιγμή το άλλο υποστύλωμα στο άλλο άκρο της το κατεβάζει βίαια προς τα κάτω.
  Αυτό καταπονεί την δοκό και τις πλάκες με τάσεις στροφών διαφορετικής κατεύθυνσης στα δύο άκρα, παραμορφώνοντας τον κορμό της σε σχήμα S
  Την ίδια παραμόρφωση στον κορμό του υφίσταται και το υποστύλωμα, λόγο των στροφών στους κόμβους, και την διαφορά φάσης μετατόπισης των καθ ύψος πλακών.

  1) Ερώτηση
  Γιατί η κοιτόστρωση οπλίζετε με διπλή σκάρα πάνω κάτω ενώ στις πλάκες έχουμε διαφορετική διάταξη οπλισμού?
  Τι γνώμη έχετε για αυτό τον κανονισμό?
  Ένσταση - Για μένα πρέπει και οι πλάκες να οπλίζονται με την ίδια λογική που οπλίζετε η κοιτόστρωση γιατί και τα δύο αυτά στοιχεία καταπονούνται με τις ίδιες τάσεις, έχοντας κοινό στόχο την παρεμπόδιση των αντίρροπων στροφών των κόμβων .

  Όπως είναι γνωστό από την βιβλιογραφία και όπως ανάφερα πάρα πάνω στον σεισμό τα υποστυλώματα χάνουν την εκκεντρότητα ανασηκώνοντας την βάση τους, δημιουργώντας στροφές σε όλους στους κόμβους της κατασκευής.
  Όταν τα υποστυλώματα ανασηκώνουν την βάση τους λογικό είναι να ανασηκώνουν και το δώμα τους αφενός και να χάνουν την εκκεντρότητα τους αφετέρου.
  Αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος που έχουμε στροφές στους κόμβους.
  Αυτό το ανασήκωμα της βάσης σε συνδυασμό με την ελαστικότητα των στοιχείων του φέροντα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία των στροφών στους κόμβους που αυτές είναι η αιτία γέννησης των ροπών.
  Τι κάνουν οι ευρωκώδικες και ο ΕΑΚ για την αντιμετώπιση αυτών των στροφών στους κόμβους?
  Ακούτε τι κάνουν.
  Η συμπεριφορά της δομής κατά τη διάρκεια ενός σεισμού είναι βασικά μια οριζόντια μετατόπιση (ας ξεχάσουμε για μια
  στιγμή οποιαδήποτε κατακόρυφη συνιστώσα) που επαναλαμβάνεται μερικές φορές.
  Άν η μετατόπιση είναι αρκετά μικρή για να κρατήσει όλα τα μέλη της δομής εντός της ελαστικής περιοχής, η ενέργεια που δημιουργείται, είναι ενέργεια που αποθηκεύεται στη δομή ( στον κορμό των στοιχείων ) και εκτονώνεται μετά για να επαναφέρει την δομή στην αρχική της μορφή. Σαν το ελατήριο.
  Αυτή την αποθήκευση της ενέργειας και εν συνεχεία την απόδοσή της προς την αντίθετη κατεύθυνση που εφαρμόζει το ελατήριο, στην δομική κατασκευή την αποθηκεύει και την
  εκτονώνει το υποστύλωμα και η δοκός.
  Με λίγα λόγια, όλη η επιτάχυνση του σεισμού μετατρέπεται σε αποθηκευμένη ενέργεια στην δομή.Όσο η μετατόπιση κρατά κάθε τμήμα οποιουδήποτε μέλους
  εντός ελαστικής περιοχής, όλη η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στη δομή θα κυκλοφορήσει στο τέλος του κύκλου, προς την αντίθετη κατεύθυνση.
  Εάν η σεισμική ενέργεια (που μετράται από την επιτάχυνση εδάφους) είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα παράγει υπερβολικά μεγάλες μετατοπίσεις που θα προκαλέσουν μια πολύ υψηλή
  καμπυλότητα στα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία. Αν η καμπυλότητα είναι πολύ υψηλή, αυτό σημαίνει ότι η περιστροφή των τμημάτων των στηλών και των δοκών θα είναι πολύ πάνω από την ελαστική περιοχή (Θλιπτική παραμόρφωση σκυροδέματος πάνω από το 0,35% και τάσεις των ινών του οπλισμού πάνω από το 0,2 %).
  Όταν η περιστροφή περάσει πάνω από αυτό το όριο ελαστικότητας, η δομή αρχίζει να «διαλύει την αποθήκευση της ενέργειας «μέσω πλαστικής μετατόπισης, το οποίο σημαίνει ότι τα τμήματα θα έχουν μια υπολειμματική μετατόπιση που δεν θα είναι σε θέση να ανακτηθεί (ενώ στην ελαστική περιοχή όλες οι μετατοπίσεις ανακτούνται).
  Βασικά ο σχεδιασμός της αντοχής ενός σημερινού κτιρίου περιορίζετε στα όρια του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού, και μετά περνά στις προεπιλεγμένες πλαστικές περιοχές, οι οποίες είναι προεπιλεγμένες περιοχές αστοχίας, (συνήθως είναι τα άκρα των δοκών) ώστε να μην καταρρεύσει η δομή. (Η δομή καταρρέει όταν αστοχήσουν τα υποστυλώματα με λοξό
  / σχήμα αστοχίας) Αν τα τμήματα που βιώνουν τις πλαστικές παραμορφώσεις, ξεπερνούν το όριο του σημείου θραύσης, και είναι και πάρα πολλές πάνω στην δομή, η δομή θα καταρρεύσει.
  Αυτά είναι τα όρια αντοχής της σημερινής αντισεισμικής τεχνολογίας των κατασκευών.
  2) Ερώτηση

  Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που καθιστούν ένα αμορτισέρ ενός αυτοκίνητου να έχει την δυνατότητα να είναι σκληρό ή μαλακό.
  Δηλαδή αν το αυτοκίνητο πέσει μέσα σε μία λακκούβα η ταλάντωση που θα υποστεί μπορεί να είναι μεγάλη η μικρή αναλόγως την ρύθμιση που έχουμε κάνει στο αμορτισέρ.
  Δεν θα ήταν καλό αν και εμείς οι κατασκευαστές είχαμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα έλεγχε απόλυτα την ταλάντωση ολόκληρου του φέροντα οργανισμού διατηρώντας αυτόν πάντα μέσα στην ελαστική περιοχή ώστε να μην περνά ποτέ σε πλαστικές περιοχές και να έχουμε αστοχίες?

  Ένσταση - Αυτός ο μηχανισμός υπάρχει και είναι εγκληματικό που οι οι ευρωκώδικες και ο ΕΑΚ δεν τον περιλαμβάνουν στους αντισεισμικούς κανονισμούς.
  Η κατάρρευση ενός δομικού έργου δεν δημιουργεί μόνο υλικές ζημιές αλλά και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.
  Φυσικά και έχω την λύση για αυτό γίνετε η κουβέντα. Σταματώ την ταλάντωση του κτιρίου εκεί που θέλω.
  Δεν θα περάσει ποτέ το κτίριο σε πλαστικές περιοχές ξεπερνώντας το σημείο θραύσης.
  H απόσταση μεταξύ του κοχλία της βίδας και του δώματος είναι αυτή που κανονίζει κατά πόση ελευθερία κινήσεων αφήνουμε να έχει ο φέροντας οργανισμός.
  Δηλαδή η απόσταση αυτή ρυθμίζει το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης του τελευταίου ορόφου του κτιρίου.
  Το ελατήριο που μεσολαβεί μεταξύ δώματος και κοχλία, μπορεί να είναι μαλακό ή σκληρό αναλόγως το μέγεθος της σεισμικής απόσβεσης που θέλουμε να πετύχουμε.
  Δηλαδή ή 0,5 g είναι ή 5 g είναι η επιτάχυνση του εδάφους, και ή κρατήσει μισό λεπτό ή ένα λεπτό ο σεισμός το πλάτος ταλάντωσης θα παραμένει το ίδιο και αυτό που εμείς έχουμε ρυθμίσει με τον κοχλία στο δώμα.
  Από την άλλη εξασφαλίζουμε πολύ ισχυρή θεμελίωση σε μαλακά εδάφη.
  ( Τα προεντεταμενα στοιχεια δεν εχουν πλαστιμοτητα, αρα δεν μπορουν να απορροφησουν ενεργεια, αρα σπανε ψαθυρα,αρα -->κατάρρευση. )
  Πολύ σωστά....

  Τι κάνω για να αποφύγω το πρόβλημα αυτό?
  Απλά δεν εφαρμόζω προένταση μεταξύ δώματος και γεώτρησης.
  Καταρχήν.. Εφαρμόζω προένταση μεταξύ του ύψους της βάσης θεμελίωσης ( έδαφος ) και του μηχανισμού της άγκυρας που είναι στα βάθη της γεώτρησης.
  Η προένταση αυτή είναι η διπλάσια από ότι είναι τα αξονικά φορτία που θέλω να αντέχει. ( συντελεστής ασφαλείας )
  Η αρχική προένταση μεταξύ εδάφους και του μηχανισμού της άγκυρας που είναι στα βάθη της γεώτρησης, γίνετε για να υπάρξει πολύ ισχυρή πρόσφυση
  ( πάκτωση ) της άγκυρας στα πρανή της γεώτρησης.
  Μετά αφού εφαρμόσουμε την πάκτωση της άγκυρας ισχυρά στο έδαφος, γεμίζουμε με ένεμα την γεώτρηση
  Μετά ενώνουμε τον τένοντα που εξέχει με ένα περικόχλιο για να επιμηκυνθεί μέχρι το δώμα σταδιακά.
  Φροντίζουμε ο τένοντας να περάσει μέσα από σωλήνα ελεύθερος ώστε να αποφύγουμε την σινάφια αυτού με το σκυρόδεμα.
  Πάνω στο δώμα παρεμβάλλουμε μεταξύ του τένοντα και του δώματος ένα ελατήριο το οποίο απλά σφίγγουμε με έναν κοχλία.
  Δεν εφαρμόζουμε καμία άλλη δεύτερη προένταση.

  Το ελατήριο στο δώμα αφήνει τον φέροντα οργανισμό να ταλαντωθεί μέσα στο ελαστικό φάσμα, εφαρμόζοντας συγχρόνως σεισμική απόσβεση διότι παρεμποδίζει την παραμόρφωση του δώματος.
  Δεν αφήνει όμως τον φέροντα να περάσει στην πλαστική περιοχή αστοχίας.
  Βασικά είναι ένας μηχανισμός και μία μέθοδος που ρυθμίζει την ταλάντωση του φέροντα οργανισμού, ώστε αυτή να ευρίσκεται πάντα μέσα στην ελαστική φάση, παρεμποδίζοντας όμως αυτόν να περάσει στην πλαστική περιοχή.
  Βασικά αυτό που κάνει η ευρεσιτεχνία είναι να παρεμποδίζει την άνοδο του δώματος της κολόνας απλά με την βίδα και το ελατήριο.
  Το ελατήριο παρεμποδίζει αρχικά την άνοδο του δώματος της κολόνας, και όταν τερματίσει η ελαστικότητά του στον κοχλία σταματά και το πλάτος ταλάντωσης του κτηρίου.
  Δεν εφαρμόζει καμία προένταση στην κατασκευή.
  Αντίδραση προς την άνοδό του υποστυλώματος εφαρμόζει.

 7. Το παρακάτω Μέλος λέει 'Ευχαριστώ' στον/στην seismic για το χρήσιμο μήνυμα:

  Areti (18-02-2016)

 8. #4

  Απ: Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Σύστημα ( δικό μου )

  Η ιστορία της επιστήμης δεν είναι μια συνεχής και γραμμική διαδικασία συσσώρευσης νέων γνώσεων, αλλά αντίθετα σημαδεύεται από σοβαρές ασυνέχειες, τομές και άλματα, που καθιερώθηκαν να λέγονται επιστημονικές επαναστάσεις. Κάθε εποχή έχει τις δικές της επιστημονικές αλήθειες και αυτές εκφράζονται συνολικά με τη λέξη €œπαράδειγμဝ. Κάθε ιστορική περίοδος λοιπόν έχει το δικό της €œπαράδειγμဝ, τις δικές της επιστημονικές θεωρίες. Ακόμα και αν πάψουν να ισχύουν στο μέλλον, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν αληθινές, αφού, όταν αυτές διατυπώθηκαν, μπορούσαν να απαντήσουν στα ερωτήματα που έθεταν οι επιστήμονες της εποχής. Αρκεί όμως ένα αναπάντητο ερώτημα για να καταρριφθεί μια συγκεκριμένη θεωρία για χάρη κάποιας καινούριας. Η νέα θεωρία γίνεται, τότε, ανώτερη, γιατί μπορεί να απαντάει στο ερώτημα που δεν μπορούσε να απαντήσει η προηγούμενη, να εξηγεί μεγαλύτερο αριθμό φαινομένων και να διατυπώνει ακριβέστερες προβλέψεις.
  Μια νέα θεωρία πατάει με το ένα πόδι στη συσσωρευμένη γνώση, αλλά με το άλλο δίνει μια κλωτσιά και αλλάζει ότι ίσχυε μέχρι κείνη τη στιγμή. Φαίνεται πως η επιστημονική πρόοδος (όπως κάθε πρόοδος εξάλλου) είναι περισσότερο το προϊόν μιας ρήξης με την παράδοση παρά η συνέχειά της.
  Αυτό κάνω και εγώ στους ευρωκώδικες και τους ΕΚΩΣ-ΕΑΚ
  Γιατί το κάνω....γιατί η μέθοδος που προτείνω βάζει όρια μετατόπισης
  ( ελέγχει ) στο διαφορετικό καθ ύψος πλάτος ταλάντωσης των κατασκευών. Δεν επιτρέπει στην κατασκευή να φύγει έξω από την ελαστική φάση και να περάσει σε υπολειμματική πλαστική παραμόρφωση η οποία προκαλεί τις αστοχίες ή ακόμα και την κατάρρευση.
  Δεν χρειαζόμαστε πια τις πλαστικές περιοχές αστοχίας.
  Ο ΕΑΚ πως το κατορθώνει αυτό σε έναν πολύ ισχυρό σεισμό?
  Έχει την απάντηση ή όχι?
  Αν δεν την έχει καταρρίφθηκε.

 9. Το παρακάτω Μέλος λέει 'Ευχαριστώ' στον/στην seismic για το χρήσιμο μήνυμα:

  Areti (18-02-2016)

 10. #5

  Απ: Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Σύστημα ( δικό μου )

  Μύθος.
  Οι πολιτικοί μηχανικοί μου έλεγαν σε παλαιότερες συζητήσεις ότι ολόκληρος ο φέροντας είναι πακτωμένος με το έδαφος.
  Η πραγματικότητα είναι.
  Ναι..Αν ο φέροντας έχει υπόγεια τότε εν μέρη είναι πακτωμένος, αρκεί η εξωτερική περίμετρος των τοιχίων του υπογείου ( ή των υπογείων ) να εφάπτονται πάνω σε βράχο, και να μην έχουν περιμετρικά γεμίσει με μπάζα.
  Το ερώτημα που μπαίνει είναι αν αυτή η μερική πάκτωση του φέροντα που έχει υπόγεια, αντικαθιστά αυτά που προσφέρει η αντισεισμική ευρεσιτεχνία που έχω.
  Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τα υπόγεια και η ευρεσιτεχνία προσφέρουν ένα και το αυτό που δεν είναι άλλο από την πάκτωση της κατασκευής στο έδαφος.
  Δεν είναι όμως το ίδιο διότι διαφέρουν σε πάρα πολλά σημεία.
  Πάκτωση με πάκτωση έχει μεγάλη διαφορά.
  1) Η Πρώτη διαφορά είναι ότι ο φέροντας με τα υπόγεια πακτώνει μεν την κατασκευή στο έδαφος, αλλά δεν σταματάει τις στροφές στους κόμβους.
  Η διαφορά του φέροντα με υπόγεια με την ευρεσιτεχνία είναι ότι δεν πακτώνει κάθε κολόνα ή τοιχίο ξεχωριστά, αλλά γενικά τον φέροντα περιμετρικά.
  Οπότε πολλά κεντρικά υποστυλώματα παραλαμβάνουν στροφές στους κόμβους.
  2) Η Δεύτερη πολλή μεγάλη διαφορά των δύο διαφορετικών μεθόδων είναι η εξής.
  Άλλο η πάκτωση των βάσεων με το έδαφος, και άλλο η παρεμπόδιση της παραμόρφωσης του δώματος.
  Δηλαδή απλά δεν είναι το ίδιο, διότι οι στροφές ή ροπές σε κάθε κόμβο της κατασκευής εξαλείφονται μόνο με την παρεμπόδιση παραμόρφωσης του δώματος του υποστυλώματος που προσφέρει η ευρεσιτεχνία, και όχι με την απλή πάκτωση της βάσης του με το έδαφος.
  Η Διαφορά έγκειται στο ότι μόνο η ευρεσιτεχνία εκτρέπει τις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού στις κατακόρυφη τομή του υποστυλώματος, διότι αυτό συμβαίνει μόνο με την παρεμπόδιση της παραμόρφωσης του δώματος.
  Το υπόγειο ή...Η Απλή πάκτωση βάσης εδάφους τις περιορίζει... δεν τις σταματάει 100%.
  Η Απλή κατασκευή χωρίς τα υπόγεια ή την ευρεσιτεχνία είναι 100% ευάλωτη στις ροπές ή στροφές στους κόμβους.
  Συμπέρασμα
  Τα υπόγεια ή η πάκτωση εδάφους βάσης που προσφέρει και η ευρεσιτεχνία προσφέρουν κάποια έξτρα προστασία στις κατασκευές, διότι σταματούν εν μέρη τις στροφές στους κόμβους αλλά η παρεμπόδιση της παραμόρφωσης του δώματος είναι το κάτι άλλο, διότι σταματάει τις ροπές των κόμβων 100%
  Μόνο αυτή η μέθοδος σταματά 100% ακόμα και τα μεγάλα τοιχία να κατεβάζουν μεγάλες ροπές.
  3) Είναι το μόνο σύστημα παγκοσμίως που έχει την δυνατότητα να ελέγχει το πλάτος ταλάντωσης και την ιδιοσυχνότητα των κατασκευών 100%

 11. Το παρακάτω Μέλος λέει 'Ευχαριστώ' στον/στην seismic για το χρήσιμο μήνυμα:

  Areti (18-02-2016)

 12. #6

  Απ: Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Σύστημα ( δικό μου )

  Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τον δικό μου τρόπο στο ερώτημα του προβληματισμού που έχω σαν εφευρέτης στην Ελλάδα.
  Η επιστήμη είναι ο πυρήνας της γνώσης. Γένους θηλυκού σαν την μήτρα της γυναίκας Όλοι θέλουν να μπουν μέσα σαν τα σπερματοζωάρια.
  Γύρο από την μήτρα της πεπατημένης επιστήμης υπάρχουν σε κυκλική διάταξη οι επιστήμονες που είναι οι φύλακες της.
  Έχουν ανοίξει τα πόδια, έχουν ανοίξει τα χέρια και έχουν ενωθεί σχηματίζοντας έναν κύκλο αδιαπέραστο για τα άλλα εξωθεσμικά σπερματοζωάρια.
  Γύρω από αυτόν τον κύκλο υπάρχουν οι θεσμοθετημένοι ερευνητές που κόβουν κύκλους και είναι οι μόνοι που μπορούν να αλλάξουν την διάταξη της σειράς των επιστημόνων πάνω στον κύκλο και να τους μετατοπίσουν λίγο δεξιά ή αριστερά.
  Υπάρχουν και οι εφευρέτες οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο από τα σπερματοζωάρια.
  Στην προσπάθειά τους να μπουν μέσα στην μήτρα της γνωστικής επιστήμης οι εφευρέτες αρχίζουν να ρίχνουν κλωτσιές στα@@@των επιστημόνων.
  Αν η κλωτσιά είναι πολύ δυνατή οι επιστήμονες κουλουριάζονται γονατίζουν και ο εφευρέτης ανοίγει ένα μικρό πέρασμα προς την μήτρα της γνώσης.
  Στην Ελλάδα όμως οι επιστήμονες έχουν κάνει την δική τους πατέντα.
  Αντί να έχουν ανοιχτά τα πόδια για καλύτερη στήριξη, αυτοί κάθονται σε καρέκλα.
  Ο κακόμοιρος ο εφευρέτης όσες κλωτσιές και να ρίχνει σπάει το πόδι του στην καρέκλα.
  Αυτός ο κύκλος δεν σπάει με τίποτα.
  Η επιστήμη στην Ελλάδα δεν θα κυοφορήσει ποτέ.

  «Τι αξία θα είχε η μανία για τη γνώση, αν επρόκειτο να μας εξασφαλίσει μονάχα την απόκτηση γνώσεων και όχι, κατά κάποιον τρόπο και όσο αυτό είναι εφικτό, το παραστράτισμα από εκείνο που ήδη γνωρίζουμε. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που το ερώτημα του αν μπορείς να σκέφτεσαι διαφορετικά από τον τρόπο που σκέφτεσαι και να αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά από τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, είναι αναγκαίο, για να συνεχίσεις να ερευνάς ή να στοχάζεσαι». M. Foucault (1926 β€? 1984)

 13. Τα παρακάτω 2 Μέλη λένε 'Ευχαριστώ' στον seismic για το χρήσιμο μήνυμα:

  Areti (18-02-2016), RC_Andreas (31-03-2015)

 14. #7

  Απ: Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Σύστημα ( δικό μου )

  Εφαρμοζόμενο πεδίο έρευνας Μέθοδος όπλισης υποστυλωμάτων

  Η συμπεριφορά της δομής κατά τη διάρκεια ενός σεισμού είναι βασικά μια οριζόντια μετατόπιση (ας ξεχάσουμε για μια στιγμή οποιαδήποτε κατακόρυφη συνιστώσα) που επαναλαμβάνεται μερικές φορές.
  Αυτή η σεισμική ενέργεια (που μετράται από την επιτάχυνση εδάφους) δημιουργεί οριζόντιες φορτίσεις, στροφές στους κόμβους του φέροντα οργανισμού που μετατρέπονται σε τέμνουσες. Μέσο των κόμβων οι οποίοι ενώνουν τα υποστυλώματα με τους δοκούς η δομή αποθηκεύει αυτήν την ενέργεια πάνω στον κορμό αυτών των δύο στοιχείων και εν συνεχεία την αποδίδει προς την αντίθετη κατεύθυνση Το ερώτημα είναι...πια είναι η καλύτερη μέθοδος όπλισης των υποστυλωμάτων ώστε αυτά να μπορούν να παραλάβουν περισσότερες σεισμικές φορτίσεις ( χωρίς να αστοχούν ) από ότι παραλαμβάνουν σήμερα με την πεπατημένη μέθοδο σχεδιασμού.

  Η αντίδραση των κόμβων προς την φόρτιση του σεισμού είναι δεδομένη, και είναι η πεπατημένη μέθοδος σχεδιασμού.
  Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τον φέροντα οργανισμό πρέπει να βοηθήσουμε τους κόμβους ( χωρίς να τους καταργούμε ) με μία άλλη έξτρα μέθοδο παραλαβής σεισμικών φορτίσεων ώστε η μία μέθοδος να βοηθά την άλλη.

  Δύο είναι οι παράγοντες που δημιουργούν την παραμόρφωση ή αλλιώς την στροφή όλων των κόμβων του φέροντα οργανισμού όταν αυτός μετατοπίζεται από τον σεισμό.
  α) παράγοντας.
  Στον σεισμό το κάθε ένα υποστύλωμα ξεχωριστά δέχεται επάνω του μία ροπή ανατροπής η οποία τα αναγκάζει να
  χάσουν την εκκεντρότητα ανασηκώνοντας την βάση τους, δημιουργώντας στροφές σε όλους στους κόμβους της κατασκευής.
  Σήμερα για να περιορίσουμε τις στροφές στη βάση βάζουμε ισχυρές πεδιλοδοκούς στα υποστυλώματα.
  Στα μεγάλα επιμήκη υποστυλώματα, (τοιχία) λόγω των μεγάλων ροπών που κατεβάζουν είναι πρακτικά αδύνατη η παρεμπόδιση της στροφής με τον κλασικό τρόπο κατασκευής των πεδιλοδοκών.
  β) παράγοντας
  Η ελαστικότητα που έχει ο κορμός του υποστυλώματος το αναγκάζει να χάσει την εκκεντρότητα και να δημιουργήσει στροφές στους κόμβους.

  Και αυτός ο παράγοντας που συντελεί στην παραμόρφωση των κόμβων έχει όρια αντοχής.
  Όσο η μετατόπιση κρατά κάθε τμήμα οποιουδήποτε μέλους
  εντός ελαστικής περιοχής, όλη η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στη δομή θα κυκλοφορήσει στο τέλος του κύκλου, προς την αντίθετη κατεύθυνση.
  Κανένα πρόβλημα....όμως..
  Εάν η σεισμική ενέργεια (που μετράται από την επιτάχυνση εδάφους) είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα παράγει υπερβολικά μεγάλες μετατοπίσεις που θα προκαλέσουν μια πολύ υψηλήκαμπυλότητα στα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία. Αν η καμπυλότητα είναι πολύ υψηλή, αυτό σημαίνει ότι η περιστροφή των τμημάτων των στηλών και των δοκών θα είναι πολύ πάνω από την ελαστική περιοχή (Θλιπτική παραμόρφωση σκυροδέματος πάνω από το 0,35% και τάσεις των ινών του οπλισμού πάνω από το 0,2 %).
  Όταν η περιστροφή περάσει πάνω από αυτό το όριο ελαστικότητας, η δομή αρχίζει να «διαλύει την αποθήκευση της ενέργειας «μέσω πλαστικής μετατόπισης, το οποίο σημαίνει ότι τα τμήματα θα έχουν μια υπολειμματική μετατόπιση που δεν θα είναι σε θέση να ανακτηθεί (ενώ στην ελαστική περιοχή όλες οι μετατοπίσεις ανακτούνται).
  Βασικά ο σχεδιασμός της αντοχής ενός σημερινού κτιρίου περιορίζετε στα όρια του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού, και μετά περνά στις προεπιλεγμένες πλαστικές περιοχές, οι οποίες είναι προεπιλεγμένες περιοχές αστοχίας, (συνήθως είναι τα άκρα των δοκών) ώστε να μην καταρρεύσει η δομή. (Η δομή καταρρέει όταν αστοχήσουν τα υποστυλώματα με λοξό
  / σχήμα αστοχίας) Αν τα τμήματα που βιώνουν τις πλαστικές παραμορφώσεις, ξεπερνούν το όριο του σημείου θραύσης, και είναι και πάρα πολλές πάνω στην δομή, η δομή θα καταρρεύσει.
  Όλα τα πάρα πάνω είναι λίγο πολύ γνωστά από τους μηχανικούς και ήταν ένας πρόλογος, καθώς γνωστή είναι πια από εσάς, και η έχτρα μέθοδος που προτείνω ( για να βοηθήσω την υπάρχουσα αναφερθείσα πεπατημένη μέθοδο σχεδιασμού της απόκρισης των κόμβων ) και δεν είναι άλλη από την πάκτωση του κάθε ενός υποστυλώματος της κατασκευής με το έδαφος.
  Σκοπός του πειράματος είναι να βρούμε την βέλτιστη αντίδραση του υποστυλώματος στην πλάγια φόρτιση του σεισμού χωρίς αστοχία και συγχρόνος να εμποδίσουμε τόσο την στροφή ( ανασήκωμα ) της βάσης του, όσο και στο να κρατήσουμε μέσα στην ελαστική περιοχή την ελαστικότητα των στοιχείων

  Η αντίδραση του κορμού των στοιχείων μέσο του κόμβου είναι δεδομένη για όλες τις μεθόδους όπλισης των υποστυλωμάτων, οπότε δεν εξετάζουμε αυτό.

  Το ερώτημα της έρευνας είναι αν είναι καλύτερα...
  α) Να πακτώσουμε την βάση του υποστυλώματος με το έδαφος.
  β) Να πακτώσουμε το δώμα του υποστυλώματος με το έδαφος αλλά με υπαρκτή την συνάφεια του σκυροδέματος πάνω στον τένοντα + τον κοχλία περίσφιξης στο δώμα.
  γ) Να πακτώσουμε το δώμα του υποστυλώματος με το έδαφος, αλλά ο τένοντας να περνά ελεύθερος το υποστύλωμα μέσα από σωλήνα και να έχει στο δώμα ένα περικόχλιο περίσφιξης που μεταξύ αυτού και του δώματος να παρεμβάλλεται ένα ελατήριο.
  δ) Ή να πακτώσουμε το δώμα του υποστυλώματος με το έδαφος, αλλά ο τένοντας να περιβάλλεται από έναν ελαστικό μανδύα ο οποίος θα έχει πρόσφυση με τον τένοντα εσωτερικά και με το σκυρόδεμα εξωτερικά ( + τον κοχλία με το ελατήριο στο δώμα )
  ε) Ή να πακτώσουμε το δώμα του υποστυλώματος με το έδαφος με την δ) μέθοδο, αλλά να εφαρμόσουμε στο δώμα μία δεύτερη μερική προένταση στα πλαίσια την επαλληλίας?
  Υ.Γ
  Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής είναι δεδομένη η πάκτωση του μηχανισμού με το έδαφος. Δεν εξετάζετε αυτό.

  Πια μέθοδο θεωρείται ότι είναι η καλύτερη? α,β,γ,δ ή η ε ?

 15. Το παρακάτω Μέλος λέει 'Ευχαριστώ' στον/στην seismic για το χρήσιμο μήνυμα:

  Areti (18-02-2016)

 16. #8

  Απ: Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Σύστημα ( δικό μου )

  Συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης.
  α) Να πακτώσουμε την βάση του υποστυλώματος με το έδαφος.
  Αυτή η μέθοδος είναι καλή μόνο όταν το υποστύλωμα έχει μορφή κάτοψης γωνιακού σχήματος, ή είναι μεγάλο επιμήκη υποστύλωμα.
  Βασικά όσο πιο άκαμπτο είναι το υποστύλωμα τόσο καλύτερα δουλεύει.
  Σταματά το ανασήκωμα της βάσης, δεν σταματά την ελαστικότητα των μικρών υποστυλωμάτων.
  Συνιστώ αυτήν την μέθοδο στις εξής περιπτώσεις.
  1) Σε χαμηλού ύψους κατασκευές με μεγάλα
  επιμήκη φέροντα τοιχία και κοιτόστρωση.
  2) Σε ανεμογεννήτριες για την πάκτωση του μεταλλικού κορμού της
  3) Για να βελτιώσουμε τα χαλαρά εδάφη θεμελίωσης.
  Βασικά είναι η πιο οικονομική λύση, αλλά η προστασία που προσφέρει στον σεισμό είναι τουλάχιστον 50% μικρότερη από τις άλλες προτάσεις.
  Αν δεν υπάρχουν υπόγεια είναι μία συμφέρουσα λύση για να σταματήσουμε το ανασήκωμα των βάσεων.
  Εκτός των βάσεων, μπορούμε να πακτώσουμε και τους πεδιλοδοκούς ή ολόκληρη την κοιτόστρωση για πρόσθετη προστασία, και είναι μία καλή πρόταση για να συνεργασθεί και με τις άλλες μεθόδους.

  β) Να πακτώσουμε το δώμα του υποστυλώματος με το έδαφος αλλά με υπαρκτή την συνάφεια του σκυροδέματος πάνω στον τένοντα + τον κοχλία περίσφιξης στο δώμα.

  Με αυτήν την μέθοδο δεν υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξουμε την ελαστικότητα του φέροντα οργανισμού 100%.
  Οι
  τάσεις των ινών του τένοντα παραλαμβάνονται από το σκυρόδεμα του υποστυλώματος καθ ύψος ( λόγο της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ σκυροδέματος και τένοντα )
  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μικρή αντίδραση στο δώμα από τον κοχλία.
  Ο τένοντας σε αυτή την μέθοδο αντιδρά όπως ο γραμμικός οπλισμός και ακολουθεί την ελαστικότητα τον φέροντα οργανισμού.
  Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε να ελέγξουμε αποτελεσματικά την ταλάντωση.
  Ακόμα το ελατήριο στο δώμα μας είναι άχρηστο οπότε δεν το τοποθετούμε, οπότε δεν θα έχουμε σεισμική απόσβεση, και η αστοχία αν υπάρξει θα είναι απότομη και εκρηκτική.
  Δεν συνιστώ αυτήν την μέθοδο σαν την καλύτερη.
  Προσφέρει όμως μεγαλύτερη ασφάλεια από την α) μέθοδο.
  Είναι μία οικονομική μέθοδος για μικρού ύψους κατασκευές η οποίες διαθέτουν μεγάλα επιμήκη υποστυλώματα. Στα επιμήκη υποστυλώματα αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική, διότι αυτά από μόνα τους έχουν μικρή ελαστικότητα, και από την άλλη δεν έχουν πρόβλημα στο τα παραλάβουν μεγάλες θλιπτικές τάσεις.
  Σε αυτά τα υποστυλώματα τοποθετούμε δύο μηχανισμούς στα άκρα τους για να μπορούν να δέχονται αμφίπλευρες καταπονήσεις.
  Σε αυτά με σχήμα κάτοψης L τοποθετούμαι 3 μηχανισμούς και σε αυτά με σχήμα κάτοψης + τέσσερις μηχανισμούς στα άκρα τους.

  γ) Να πακτώσουμε το δώμα του υποστυλώματος με το έδαφος, αλλά ο τένοντας να περνά ελεύθερος το υποστύλωμα μέσα από σωλήνα και να έχει στο δώμα ένα περικόχλιο περίσφιξης που μεταξύ αυτού και του δώματος να παρεμβάλλεται ένα ελατήριο.

  Με αυτήν την μέθοδο σχεδιασμού εκτός του ότι σταματάμε το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης καθώς και το ανασήκωμα του δώματος στο υποστύλωμα, κατορθώνουμε και να ελέγξουμε για πρώτη φορά παγκοσμίως όλο το φάσμα ταλάντωσης και παραμόρφωσης των κατασκευών γενικός και να ρυθμίσουμε τον μηχανισμό έτσι ώστε η κατασκευή να ευρίσκεται πάντα μέσα στην ελαστική περιοχή είτε οι κατασκευές είναι πλαισιακές, είτε είναι ασύμμετρες, είτε είναι σιδεροκατασκευές, είτε κατασκευές από Ο.Σ είτε ξύλινες είναι το ίδιο και το αυτό.
  Ακόμα επειδή ο τένοντας είναι μονοκόμματος από το βάθη της γεώτρησης μέχρι το δώμα και δρα σαν τένοντας προέντασης, αντιδρά διαφορετικά από τον αδρανή γραμμικό οπλισμό στον μηχανισμό ορόφου και γενικά σε κάθε άλλον μηχανισμό.
  Τα συγκεντρωμένα φορτία επί των υποστυλωμάτων που δημιουργούν αυτόν τον μηχανισμό ορόφου ( για διάφορους λόγους ) βασικά τείνουν να σπάσουν το υποστύλωμα όταν αυτό περάσει από την ελαστική περιοχή στην πλαστική και μετά στο σημείο θραύσης.
  Η αντίδραση του τένοντα προς την παραμόρφωση που του επιβάλει η ελαστικότητα του υποστυλώματος σταματά και το υποστύλωμα να παραμορφωθεί. Αυτή η αντίδραση του τένοντα προς την παραμόρφωση που του επιβάλει το υποστύλωμα μεταφέρετε στα άκρα του εξασκώντας θλιπτικές εντάσεις στα άκρα του υποστυλώματος στο δώμα.
  Αυτές τις θλιπτικές τάσεις τις αναλαμβάνει εύκολα το υποστύλωμα. Έχουμε σταματήσει κατ αυτόν τον τρόπο με την αντίδραση του τένοντα προς την παραμόρφωση και τον μηχανισμό ορόφου, και τις στρεπτομεταφορικές ταλαντώσεις.
  Αν ένας άνθρωπος πνίγεται στην θάλασσα δεν αρκεί να του πετάξουμε ένα σχοινί.
  Πρέπει αυτό το σχοινί πρώτον να το πιάσει αυτός που πνίγεται και από την άλλη να το κρατάμε και εμείς ή να το δέσουμε κάπου σε ένα σταθερό σημείο. Μόνο τότε το σχοινί θα φέρει αυτόν που πνίγεται έξω στην στεριά.
  Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σταματήσουμε και εμείς την ροπή ανατροπής σε κάθε υποστύλωμα της κατασκευής, οπότε και τις παραμορφώσεις στους κορμούς των φερόντων στοιχείων. Απαραίτητο είναι όμως να πακτώσουμε τον τένοντα στο έδαφος και το δώμα, όπως απαραίτητο είναι το σχοινί που σώζει τον άνθρωπο από τον πνιγμό να είναι αμφίπλευρα πακτωμένο. Αυτό δεν συμβαίνει στην πεπατημένη μέθοδο σχεδιασμού και πρέπει να αλλάξει.
  Ακόμα το ελατήριο ή ο υδραυλικός μηχανισμός στο δώμα είναι τοποθετημένοι εκεί για να εξασφαλίζουν σεισμική απόσβεση κόντρα προς το ανασήκωμα του υποστυλώματος στο δώμα.
  Ξέρουμε ότι κάθε δύναμη που αντιτίθεται ελαστικά προς τις σεισμικές φορτίσεις εφαρμόζει σεισμική απόσβεση η οποία βοηθά την απόκριση του φέροντα οργανισμού στο να παραλάβει τις φορτίσεις σταδιακά και ομαλά όπως τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων.
  Όταν τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων τερματίσουν σε μία μεγάλη λακκούβα, παύει η ελαστικότητα γιατί τερματίζουν. Το ίδιο συμβαίνει και με την προτεινόμενη μέθοδο.
  Όταν τερματίσει το ελατήριο στο δώμα, τερματίζει και το ανασήκωμα του υποστυλώματος στο δώμα, καθώς και το πλάτος ταλάντωσης της κατασκευής. Τερματίζει και το ανασήκωμα της βάσης του. Τερματίζει και η χαμένη εκκεντρότητα των υποστυλωμάτων. Οπότε τερματίζει και η καμπύλη στους κορμούς των δοκών και των υποστυλωμάτων. Βασικά τερματίζει η παραμόρφωση και η αστοχία των κατασκευών.
  Γιατί όμως προσπαθώ να σταματήσω αυτό το ανασήκωμα του δώματος κάθε ενός επιμήκους υποστυλώματος ?
  Γιατί το ανασήκωμα του δώματος, η ελαστικότητα, και το ανασήκωμα της βάσης των υποστυλωμάτων είναι οι κύριες αιτίες που τα υποστυλώματα χάνουν την εκκεντρότητα τους και προκαλούν την παραμόρφωση των κόμβων, οι οποίοι κόμβοι με την παραμόρφωση που υφίστανται λυγίζουν τον κορμό στα υποστυλώματα και τις δοκούς και τα σπάνε.

  δ) Ή να πακτώσουμε το δώμα του υποστυλώματος με το έδαφος, αλλά ο τένοντας να περιβάλλεται από έναν ελαστικό μανδύα ο οποίος θα έχει πρόσφυση με τον τένοντα εσωτερικά και με το σκυρόδεμα εξωτερικά ( + τον κοχλία με το ελατήριο στο δώμα )

  Αυτή η μέθοδο έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από την γ) μέθοδο τοποθέτησης και η απόκριση της κατασκευής προς την πλάγια μετατόπιση της κατασκευής είναι πολύ καλύτερη, η τοποθέτηση γίνετε ευκολότερη, η προστασία του τένοντα από την διάβρωση μεγαλύτερη.
  1) Η απόκριση της κατασκευής σε έναν σεισμό μεγαλώνει όταν οι φορτίσεις του σεισμού παρεμποδίζονται από ελαστικές δυνάμεις απόσβεσης.
  Το ελαστικό υλικό που περιβάλει τον τένοντα και που έχει αμφίπλευρη συνάφεια και με τον τένοντα και με το σκυρόδεμα εφαρμόζει σεισμική απόσβεση και ταυτόχρονα διαμοιράζει της τάσεις των φορτίσεων σε περισσότερη επιφάνεια, αξονικά καθ ύψος.
  Ακόμα αυτή η ελαστικότητα του υλικού επικάλυψης του τένοντα χρησιμεύει για να προστατεύει το σκυρόδεμα επικάλυψης από την εκρηκτική αστοχία που του προκαλεί η διαφορετική καμπυλότητα αυτού και του χάλυβα που εφαρμόζετε πάνω στον κορμό του υποστυλώματος,
  καθώς και ο διαφορετικός συντελεστής ελαστικότητας που έχουν αυτά τα δύο υλικά στην έλξη σε συνδυασμό με την συνάφεια.
  2) Η
  τοποθέτηση γίνετε ευκολότερη διότι δεν χρειάζεται πια ο τένοντας να περάσει μέσα από σωλήνα.
  3) Η συνάφεια μεταξύ του ελαστικού υλικού και του τένοντα παρεμποδίζει την επαφή του τένοντα με τον αέρα οπότε εξασφαλίζουμε ότι δεν θα έχουμε διάβρωση του τένοντα.

  Ακόμα πρέπει να καταλάβεται ότι έχω αλλάξει την αρχική μου μέθοδο της προέντασης.
  Αρχικά έλεγα ότι εφαρμόζουμε προένταση μεταξύ του δώματος και του εδάφους. Αυτή όμως η μέθοδο μου δημιουργούσε το εξής πρόβλημα.

  ( Τα προεντεταμενα στοιχεια δεν εχουν πλαστιμοτητα, αρα δεν μπορουν να απορροφησουν ενεργεια, αρα σπανε ψαθυρα,αρα -->κατάρρευση. )
  Πολύ σωστά....

  Τι κάνω για να αποφύγω το πρόβλημα αυτό?
  Απλά δεν εφαρμόζω προένταση μεταξύ δώματος και γεώτρησης όπως έλεγα παλιά.
  Καταρχήν.. πριν την κατασκευή των υποστυλωμάτων, κατά την εκσκαφή, εφαρμόζω προένταση μεταξύ του ύψους της βάσης θεμελίωσης ( έδαφος ) και του μηχανισμού της άγκυρας που είναι στα βάθη της γεώτρησης.
  Η προένταση αυτή είναι η διπλάσια από ότι είναι τα αξονικά φορτία που θέλω να αντέχει. ( συντελεστής ασφαλείας )
  Η αρχική προένταση μεταξύ εδάφους και του μηχανισμού της άγκυρας που είναι στα βάθη της γεώτρησης, γίνετε για να υπάρξει πολύ ισχυρή πρόσφυση
  ( πάκτωση ) της άγκυρας στα πρανή της γεώτρησης, αλλά δεν καταπονώ τα υποστυλώματα πια με θλιπτικές τάσεις προέντασης όπως συμβαίνει όταν η προένταση εφαρμόζετε μεταξύ του δώματος και του εδάφους.
  Μετά αφού εφαρμόσουμε την πάκτωση της άγκυρας ισχυρά στο έδαφος, γεμίζουμε με ένεμα την γεώτρηση
  Μετά ενώνουμε τον τένοντα που εξέχει με ένα περικόχλιο για να επιμηκυνθεί μέχρι το δώμα σταδιακά.

  Πάνω στο δώμα παρεμβάλλουμε μεταξύ του τένοντα και του δώματος ένα ελατήριο το οποίο απλά σφίγγουμε με έναν κοχλία.
  Δεν εφαρμόζουμε καμία άλλη δεύτερη προένταση.
  Μόνο αν θέλουμε εφαρμόζουμε μια δεύτερη μικρή προένταση στο δώμα, και αυτό θα το κάνουμε στα πλαίσια της επαλληλίας για να αυξήσουμε την ικανότητα του σκυροδέματος προς τις τέμνουσες.

  Το ελατήριο στο δώμα αφήνει τον φέροντα οργανισμό να ταλαντωθεί μέσα στο ελαστικό φάσμα, εφαρμόζοντας συγχρόνως σεισμική απόσβεση διότι παρεμποδίζει την παραμόρφωση του δώματος.
  Δεν αφήνει όμως τον φέροντα να περάσει στην πλαστική περιοχή αστοχίας.
  Βασικά είναι ένας μηχανισμός και μία μέθοδος που ρυθμίζει την ταλάντωση του φέροντα οργανισμού, ώστε αυτή να ευρίσκεται πάντα μέσα στην ελαστική φάση, παρεμποδίζοντας όμως αυτόν να περάσει στην πλαστική περιοχή.
  Ταυτόχρονα έχεις και πιο γερή θεμελίωση.
  Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η μέθοδος δεν αλλάζει τα στατικά που εφαρμόζουν σήμερα γιατί απλά επεμβαίνει μόνο για να βοηθήσει προσθετικά τον φέροντα να παραμείνει μέσα στην ελαστική περιοχή κατά την οριζόντια μετατόπιση και δεν τον επιβαρύνει με προεντάσεις.
  Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον ισχύοντα κανονισμό.

 17. #9

  Απ: Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Σύστημα ( δικό μου )

  Ενδιαφέρον θέμα για το αντισεισμικό σύστημα από άλλο φόρουμ μηχανικών
  Τα συμπεράσματα δικά σας.. http://www.emichanikos.gr/showthread...7968#post37968

 18. #10

Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίοΤελευταίο

Παρόμοια Θέματα

 1. Σύστημα που διαβάζει τα... sms
  Από gavraki στο forum Ειδήσεις
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 07-04-2012, 09:17 AM
 2. Φτιάξτε το δικό σας καθαριστικό
  Από Areti στο forum Χρήσιμες συμβουλές
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 08-07-2011, 03:52 PM
 3. Έτοιμο το αντισεισμικό κρεβάτι
  Από Areti στο forum Μπλα Μπλα
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 19-08-2010, 09:44 PM
 4. Αστρονόμοι ανακάλυψαν ηλιακό σύστημα όμοιο με το δικό μας
  Από Areti στο forum Αστρολογία - Αστρονομία
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 29-05-2010, 02:11 PM

Σελιδοδείκτες

Σελιδοδείκτες

Δικαιώματα Δημοσίευσης

 • Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δε μπορείτε να δημοσιεύετε απαντήσεις
 • Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε επισυναπτόμενα αρχεία
 • Δε μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • BB code είναι σε λειτουργία
 • Smilies είναι σε λειτουργία
 • [IMG] κώδικας είναι σε λειτουργία
 • [VIDEO] κώδικας είναι σε λειτουργία
 • HTML Κώδικας είναι εκτός λειτουργίας