Πολλοί από εμάς έχουμε πολλά χρόνια έναν desktop PC ή Λάπτοπ, με αποτέλεσμα το ειδικό αυτοκόλλητο που αναγράφει το κλειδί ενεργοποίησης των Windows (product Key) να έχει ξεθωριάσει!

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	shmeiomatario.jpg 
Εμφανίσεις:	452 
Μέγεθος:	35.8 KB 
ID:	28752

Ανοίγοντας το σημειωματάριο, επικολλούμε τον κώδικα
Δεν προνοήσαμε να το γράψουμε σε κάποιο σημειωματάριο, και σε επερχόμενο φορματ θα ήταν αναγκαίο να το γνωρίζουμε! Εμείς σας έχουμε τον τρόπο να το βρείτε εύκολα και γρήγορα χωρίς κάποιο ειδικό λογισμικό!

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε το σημειωματάριο των Windows και να επικολλήσετε τον παρακάτω κώδικα:

Κώδικας:
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function
Αφού το επικολλήσετε, θα πρέπει να σώσετε το αρχείο με κατάληξη .vbs Μπροστά βάλτε ότι θέλετε, πχ Product key.vbs. Αυτό ήταν! Τώρα αφού κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο, θα σας εμφανίσει το Κλειδί των Windows!
Καλή επιτυχία!

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	vds.jpg 
Εμφανίσεις:	374 
Μέγεθος:	55.4 KB 
ID:	28753

Προσέχουμε η κατάληξη του αρχείου να είναι σε .vbs