Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	blogs..jpg 
Εμφανίσεις:	136 
Μέγεθος:	9.2 KB 
ID:	27800

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση τα τελευταία χρόνια των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρκέτων προβλημάτων στους χρήστες τους.
Είναι αλήθεια ότι η τοποθέτηση τους σε χώρους εργασίας ακόμα και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου εκεί η ενασχόληση με τους υπολογιστές είναι πολύωρη, γίνεται πρόχειρα χωρίς να λαμβάνονται πάντα όλες οι προβλεπόμενες συνιστώσες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους χρήστες.
Αυτό σημαίνει πως άτομα με αδυναμία σύγκλισης οφθαλμών. όπως τα άτομα με πρόβλημα στραβισμού είναι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να αντιμετωπιστεί αρχικά με μια οφθαλμολογική εξέταση. Με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν τυχόν ενοχλήσεις, Επίσης, θα χρειαστεί μια καλή εργονομική μελέτη στο χώρο εργασίας, όπου θα είναι ανάλογος των διαστάσεων του χώρου εργασίας όπου θα λαμβάνει υπόψη και την οφθαλμολογική κατάσταση του εργαζόμενου.

Κάτι άλλο που είναι επίσης χρήσιμο είναι η απομάκρυνση πηγών φωτισμού που προκαλούν αντανακλάσεις στην οθόνη, ενώ καλό θα είναι να κρατάμε απόσταση από την οθόνη 60-80 εκ. Επίσης σημαντική είναι η επιλογή της οθόνης.
Προτιμότερες είναι οι οθόνες χαμηλής ακτινοβολίας, anti-reflex, κινητές και ρυθμιζόμενες σε σχέση με το επίπεδο εργασίας, μεγέθους 15-17 εκ. Αυτό τελικά που έχει σημασία είναι η προσοχή του χειριστή του υπολογιστή αλλά και στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει αυτός να έχει.

[via]