Αποτελέσματα 1 μέχρι 2 από 2
 1. #1

  Smile Ζητώ συνεργάτες για ανάπτυξη Ιστοσελίδας

  Για σας!

  Ζητώ συνεργάτες για την ανάπτυξη κανονικού δικτύου η σχεδίαση είναι μοναδική και η δυνατότητες τεράστιες, δεν απαιτώ γνώσεις για την συνεργασία μόνο θέληση!!.

  Η ιστοσελίδα θα είναι η πρώτη και μόνη κοινωνική πλατφόρμα που θα έχει ενσωματωμένο στη λειτουργία της την κοινωνική ροή (facebook, youtube, κλπ) ως μία πλήρες ενότητα. Δηλαδή η κοινωνική ροή επιτρέπει στα μέλη να δημοσιεύουν σε όλους τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης τους, τότε αυτές θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

  Όποιος ενδιαφέρετε ας επικοινωνήσει μαζί μου για περεταίρω.

  Παρακάτω είναι μερικές φωτογραφίες και η δυνατότητες για τα μέλη. Λυπάμαι που είναι στα αγγλικά.


  Is packed to the hilt with fantastic social community features, although your members will center their activities around the social stream plugin functionality they will have plenty more activities they can do around your site to collect coins for example which they can trade in at your virtual store. The possibilities are endless with this powerful social stream plugin php script platform and we know you will love this just as much as your communities will.

  • Ajax driven 2 stage registration & verification authentication process
  • Facebook connect registration & login system
  • Ajax driven login & forgot password authentication processes
  • Members social life streaming services for 3rd party API?s
  • Members custom friends lists, create public & private friends lists
  • Members subscriptions to other community members 3rd party services
  • Members subscribers to 3rd party social feeds, services & API?s
  • Members account management settings
  • Members profile management settings
  • Members social stream plugin management settings
  • Members privacy & notifications management settings
  • Members private direct messaging system full communication between friends
  • Members personal stream pages with public wall, pages, modules & 3rd party feeds
  • Facebook style notifications management with live alerts
  • Facebook style new messages management with live alerts
  • Facebook style new friend requests management with live alerts
  • Send out requests to friends via email + import friends to join site
  • Multiple search functions for users with advanced search & sorting drop downs


  Social Stream Plugin Feeds Module


  • No other social script is offering this extremely powerful module for social sharing
  • The script was developed with this module as its core feature for your users
  • Members can connect their social stream plugin to many 3rd party social media sites
  • Members can stream their status updates, photos, videos, rss feeds from 3rd party sites
  • Members friends, subscribers & subscriptions will receive all social feeds to their stream wall
  • Real-time updates mean many people across the site can comment, like, share, pin items
  • Members can share a single stream URL with friends that creates content from multiple feeds
  • Extremely powerful module not found on any other social community script
  • Members will feel the need to login to your site daily as they do for sites like Facebook
  • We will develop new API?s which will be free updates giving your sites even more social status
  • Offer your members countless feeds from the net streamed in real-time to their profiles
  • Your members will be stuck to this like glue & you will get daily return visits


  Videos Module


  • Upload videos in many supported formats
  • Add videos on the fly direct from YouTube
  • Video playback in HD if MP4 video found in 720p or 1080p
  • Video quick lists, save videos for later or clear lists to start again
  • Super fast video encoding with ajax & flash driven upload progress
  • Supports the super fast FLVTool ++ from Facebook for instant meta injection
  • Multi level categories system allows for much better referencing of your site
  • Slave server support to manage files on other servers you own
  • Uploads multiple thumbnails per video for rollover thumbnail effects
  • Multiple search functions for videos with advanced search & sorting drop downs
  • Multi level ajax driven commenting system, flag, like & delete functionality
  • Ajax content loader with infinite scroll as user scrolls down page more comments are loaded
  • Add videos to favorites,send to friends, flag videos, pin to stream
  • Connect via the API directly to the VideoSwiper service


  Journals Module


  • Fantastic journals & blogs management system for users to create smart SEO friendly blogs
  • Multi level categories system allows for much better referencing of your site
  • Users have their own blogs archives pages for other members to view
  • Users have their own RSS feeds pages for blogs created
  • Multi level ajax driven commenting system, flag, like & delete functionality
  • Ajax content loader with infinite scroll as user scrolls down page more comments are loaded
  • Add journals to favorites, send to friends, flag journals, pin to stream
  • Members can view their friends journals, subscribers journals & trending journals
  • Multiple search functions for journals with advanced search & sorting drop downs


  Photos Module


  • Members photo galleries & photo folders
  • Default profile folder when registering for avatars & profile photos
  • Multiple photo upload allows for user to add unlimited photos in the same submission
  • Photo imports module for user to import photos from Facebook, Flickr & Pinterest
  • Full sharing of folders & photos between friends, subscribers & subscriptions
  • Users model popup slideshows for views all photos in any given photo folder
  • Members can view their friends photos, subscribers photos & trending photos
  • Members can add to favorites, pin to social stream plugin, send a tag to another user
  • Multiple search functions for photos with advanced search & sorting drop downs
  • Multi level ajax driven commenting system, flag, like & delete functionality
  • Ajax content loader with infinite scroll as user scrolls down page more comments are loaded
  • Email photos to friends with personal messages
  • Multi level categories system allows for much better referencing of your site
  • Pin, share or like to social stream plugin


  Music Module


  • Members MP3 albums & MP3 music playlists
  • Upload & share music files with friends, subscribers & subscriptions
  • Make MP3 uploads private or public
  • MP3 player page which lists other tracks in the same album with cover art
  • Members can add to favorites, pin to stream, send a music tag to another community user
  • Music quick lists, save music files for later or clear lists to start again
  • Multiple search functions for music albums with advanced search & sorting drop downs
  • Multi level ajax driven commenting system, flag, like & delete functionality
  • Ajax content loader with infinite scroll as user scrolls down page more comments are loaded
  • Multi level categories system allows for much better referencing of your site
  • Slave server support to manage files on other servers you own
  • User can add their own Amazon and iTunes links to where their music can be purchased


  Games Arcade


  • Fully integrated with MOCHI games API & users high scores bridge
  • Admin can add games from over 50,000 titles through the admin panel
  • Games can be installed on the site in just seconds with all meta data, game embeds & data
  • Users can play games & create challenges against each other
  • Users can compete for high scores, the MOCHI bridge is fully integrated
  • High scores are stored in your database & only scores from your site are shown in games
  • Users can see who has won gold trophies which are displayed on the users stream wall page
  • Multiple search functions for all games with advanced search & sorting drop downs
  • Multi level ajax driven commenting system, flag, like & delete functionality
  • Ajax content loader with infinite scroll as user scrolls down page more comments are loaded
  • Multi level categories system allows for much better referencing of your site
  • Users can add games to their favorites, send games to friends, send to twitter & facebook


  Events Module


  • Members can create an activities wall with post it notes, to do lists, events & calendars
  • Activities can be private, public or invite only & can be centered around just about anything
  • Users can join an activity stating they will attend or maybe attend or will not be attending
  • Members can view their friends activities, subscribers activities & trending activities
  • Members can add to favorites, pin to social stream plugin, send a tag to another user
  • Multiple search functions for activities with advanced search & sorting drop downs
  • Multi level ajax driven commenting system, flag, like & delete functionality
  • Ajax content loader with infinite scroll as user scrolls down page more comments are loaded
  • Email activities to friends with personal messages, post to facebook & twitter
  • Multi level categories system allows for much better referencing of your site


  Polls Module


  • Members can create unlimited polls on any subject with unlimited questions & answers
  • Fully ajax driven polls results with progress bars showing the most popular answers
  • Members can view their friends polls, subscribers polls & trending polls
  • Members can add to favorites, pin to stream, send a polls tag to another community user
  • Multiple search functions for activities with advanced search & sorting drop downs
  • Multi level ajax driven commenting system, flag, like & delete functionality
  • Ajax content loader with infinite scroll as user scrolls down page more comments are loaded
  • Email polls to friends with personal messages, post to facebook & twitter


  News Feeds Social Stream Plugin Module


  • Members can add news feeds via RSS and XML from anywhere online to your site
  • Members can rank, like, vote, comment and flag all news feeds added
  • News feeds are all parsed with HTML so they can be crawled by the search engines
  • Members can favorite, re-post, pin and add to social stream plugin any news feeds published
  • News feeds have full multi level categories system
  • Ajax content loader with infinite scroll as user scrolls down page more comments are loaded
  • Multi level ajax driven commenting system, flag, like & delete functionality
  • Email news feeds to friends with personal messages, post to facebook & twitter


  Adverts Module


  • Full advertising module with paypal shopping cart for payments, more gateways soon
  • Users pay for ad credits which they can spend on ad blocks within their ads console
  • Users can create facebook style ads with photos, links and text
  • All ads run in zones so users can select which zones to run their ads in
  • Users get full stats, charts and information about their ad clicks and impressions
  • Users can run the same ads again with a single click as long as they have credits
  • No old banner ad module where you make no money, forget that & do it the facebook way


  Achievements Coins Module


  • Keep your community posting content & ranking you higher, people love COINS!
  • This module will help grow your website & will easily have more content added to your site
  • Users complete coins system allows rewards of coins for various tasks
  • Adding content, making comments, liking things, uploading videos, adding photos
  • Users coins will accumulate & be displayed on their stream wall for everyone to see
  • Coins continue to grow until admin resets the coins in the admin panel
  • Admin controls how many coins are awarded for each task completed
  • Users lose coins for removing content too which helps you to keep the content live
  • Community achievements wall can be accessed by any member to see the top 50 users


  Virtual Gifts Store Module


  • Forget plugins & 3rd party scripts, you have a fully functional virtual store built in
  • With virtual gifts users can spend their coins earned for posting on your website
  • Browse the virtual gifts store by products or categories to send to friends
  • Send & receive gifts via online friends or via email where guest must register to receive gift
  • Give your community something to work towards by posting content to buy virtual products
  • Gifts are sent in a fancy gift style box which does not reveal the content till the user registers


  Other Social Stream Plugin Features


  • Gaming high scores boards, show the top 50 winners of games played on your site
  • Latest announcements allows you to create items & display them on unique pages with SEO
  • Site contact form easily & quickly allows your members & guests to contact the site
  • Static pages allow you to create areas of the website which can be accessed by your users
  • Terms, Privacy, DMCA, Support & other pages are provided & plus create your own pages too
  • Facebook connect allows new members to join your website with a single click
  • Programmed using the powerful yet lightweight MVQ Codeigniter PHP framework
  • Jquery library, mem-cached, fully ajaxified & build with HMVC & bootstrap
  • Facebook like, Twitter tweets, Google circles & Pinterest pinning across the site
  • Facebook open graph used in the sites header meta data for full Facebook indexing
  • Full SEO pages & admin SEO module to control all pages meta titles, descriptions & tags
  • Pretty links used across the site for SEO using .htaccess & apache mod rewrite
  • Fully language supported, create your own language packs, simple copy & paste
  Συνημμένες εικόνες Συνημμένες εικόνες Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	slide-1.png 
Εμφανίσεις:	125 
Μέγεθος:	171.8 KB 
ID:	28226   Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	slide-2.png 
Εμφανίσεις:	106 
Μέγεθος:	231.8 KB 
ID:	28227   Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	slide-3.png 
Εμφανίσεις:	110 
Μέγεθος:	251.9 KB 
ID:	28228   Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	slide-4.png 
Εμφανίσεις:	112 
Μέγεθος:	151.1 KB 
ID:	28229  

  Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	slide-5.png 
Εμφανίσεις:	107 
Μέγεθος:	216.0 KB 
ID:	28230   Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	slide-6.png 
Εμφανίσεις:	175 
Μέγεθος:	221.7 KB 
ID:	28231  
  Τελευταία επεξεργασία από RC_Andreas; 12-02-2014 στις 09:04 PM
  Υπάρχουν πολύ τρόποι να πείτε ευχαριστώ.!!!
  Ένας από αυτούς είναι να κάνετε εγγραφεί στην νέα κοινωνική ιστοσελίδα μας…
  HellasCosmos

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  Ημ. Εγγραφής
  Always
  Τοποθεσία
  Advertising world
  Μηνύματα
  Many
   

 3. #2

  Απ: Ζητώ συνεργάτες για ανάπτυξη Ιστοσελίδας

  Η πρόοδος της ιστοσελίδας βρίσκετε στο 97%

  Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	my_social_stream_community.jpg 
Εμφανίσεις:	202 
Μέγεθος:	41.2 KB 
ID:	28372
  Υπάρχουν πολύ τρόποι να πείτε ευχαριστώ.!!!
  Ένας από αυτούς είναι να κάνετε εγγραφεί στην νέα κοινωνική ιστοσελίδα μας…
  HellasCosmos

Παρόμοια Θέματα

 1. Ζήτω ο ελευθέριος Βενιζέλος [Video]
  Από RC_Andreas στο forum Ιστορία - Αρχαιολογία
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 23-10-2012, 09:44 AM
 2. Παρουσίαση: Πράσινη ανάπτυξη στον υπολογιστή Νο 2
  Από RC_Andreas στο forum Οδηγοί - Εγχειρίδια - How To
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 11-09-2011, 04:09 PM
 3. Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 12-04-2011, 11:48 AM
 4. Οι διαταραχές στη γλωσσική ανάπτυξη
  Από gavraki στο forum Βρέφος & Παιδί
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 27-12-2010, 11:52 PM
 5. Ασπίδα για την ανάπτυξη του παιδιού το ψάρι
  Από Areti στο forum Βρέφος & Παιδί
  Απαντ: 0
  Τελευταίο μήνυμα: 30-10-2010, 10:08 PM

Σελιδοδείκτες

Σελιδοδείκτες

Δικαιώματα Δημοσίευσης

 • Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δε μπορείτε να δημοσιεύετε απαντήσεις
 • Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε επισυναπτόμενα αρχεία
 • Δε μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • BB code είναι σε λειτουργία
 • Smilies είναι σε λειτουργία
 • [IMG] κώδικας είναι σε λειτουργία
 • [VIDEO] κώδικας είναι σε λειτουργία
 • HTML Κώδικας είναι εκτός λειτουργίας